By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 19, 2010, č. 9, 10. 5., příl. Paseka, č. 2, s. 1
Annotation: Rozhovor; s otištěním její povídky Hudobné teleso (s. 1 a 5) a recenze její knihy.
Article
2
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 10, 13. 5., s. 19
Annotation: Recenze všímající si překladu.
Article
4
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 1, s. 136-145
Annotation: Přehledová studie sledující zobrazení slovenského venkova a východu v polistopadové slovenské literatuře.
Article
5
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 222, 15.-17. 11., s. 22-23
Annotation: Soubor anotací českých a slovenských, filmových a literárních děl, které reflektují 30 let od Sametové revoluce.
Article
6
online
In: Ostravan.cz [online]. -- 9. 7. 2021
Annotation: Reportáž z festivalu Měsíc autorského čtení 2021.
Article
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 3/4, s. 166-170
Annotation: Článek se věnuje překladateli slovenské literatury do makedonštiny Z. Taneskému u příležitosti udělení ceny P. O. Hviezdoslava.
Article
8
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 11. 4. 2010
Annotation: Soubor kulturních tipů, mj. na křest knihy T. Brdečkové (14. 4. 2010, Praha); na literární čtení ze sbírek polské básnířky W. Szymborské...
Article
9
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 18, 2004, č. 3, podzim, s. 14-15
Annotation: O zlínském literárním festivalu. Zmíněni A. Bajaja (také jako organizátor), K. Legátová, I. Obermannová, Z. Zapletal, I. Klíma, Z. Rotrekl,...
Article