By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


10
13
14
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1969, č. 21, 22. 5., s. 1
Annotation: Glosa.
Article
16
In: Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven. -- Roč. 8, 1932, s. 224n
Annotation: Doklady o regionálním slovenském vlastenectví: Bél Matěj na podkladě citátů z jeho spisů, v nichž se hlásí ke svému slovenskému původu...
Article
17
In: Concordia : slovanský letopis. -- R. 1858, s. 173-192
Annotation: Popis a dějiny hradu v Maďarsku. Jako motto verše Vocelovy, závěrem citát z: Bél Matej: Inspice natales Vysegradi, et funera; dices: Destruxisse...
Article
18
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 9, 1984, č. 11, [srpen], s. 828-830
Annotation: Úryvky z kalendária a bibliografie M. Bela týkající se jeho činnosti v Societas incognitorum eruditorum, opsané z knihy "Matej Bel 1684-1749: výberová...
Article
19
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1977, č. 3, listopad, s. 244
Annotation: Medailon o M. Bélovi.
Article
20
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 61, 1976, č. 23, 23. 6., s. 3
Annotation: O působení M. B. v Společnosti neznámých učenců v rakouských zemích.
Article