By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 258, 6. 11., s. 5
Annotation: Článek o inscenaci dramatu.
Article
2
In: Die Literatur. -- Roč. 38, 1935/1936, s. 400
Annotation: Benešová Božena zemřela 8. 4. 1936 ve věku 63 let; stručně o její tvorbě, jež se vyznačovala "přísnou stavbou a hlubokým morálním obsahem"...
Article
3
In: Kolo. -- R. 1934, s. 1-3
Annotation: Jubilejní článek k 60. narozeninám: Benešová Božena; o jejím díle a jejím místě mezi českými spisovatelkami.
Article
4
In: Die Literatur. -- Roč. 33, 1930/1931, s. 284
Annotation: Charakteristika české literární tvorby prvního desítiletí státní samostatnosti; mj. velmi kladné hodnocení prvních dvou dílů románové trilogie...
Article
5
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 297, 16. 6., s. 7
Annotation: Referát o knize povídek: Benešová Božena, Oblouzení. Praha, Družstevní práce, 1923.
Article
6
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 276, 27. 11., s. 5
Annotation: Poznámka ke 120. výročí narození (30. 11. 1873).
Article
7
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 84, 9. 4., s. 5
Annotation: Medailónek.
Article
8
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 282, 29. 11., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
9
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 15, 11.-17. 4., s. 5
Annotation: Medailón k 8. 4.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 75-76
Annotation: Medailón k 60. výročí úmrtí J. Z.; na s. 76 připojena výběrová bibliografie z díla B. B. a literatury o ní.
Article
11
In: Hlasy Muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm. -- ISSN 1210-1532. -- Roč. 10, 1993, č. 4, s. 98-99
Annotation: K 120. výročí narození 30. 11.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 4, duben, s. 74-75
Annotation: Osobně laděný příspěvek o B. B.
Article
15
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 53, 1986, č. 15, 28. 3., s. 4
Annotation: Medailón.
Article
16
In: Svoboda. -- Roč. 98, 1988, č. 287, 5. 12., s. 5
Annotation: K 115. výročí narození.
Article
17
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 34, 1988, č. 238, 5. 12., s. 4
Annotation: K 115. výročí narození.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 10, 10. 3., příl. Kmen, č. 10, s. 15-16
Annotation: Heslo.
Article
19
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 101, 1986, č. 79, 4. 4., Příloha, s. 4
Annotation: Medailón v rubrice Povídáme si o literatuře.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 6, červen, s. 127
Annotation: Úvodní poznámka ke třem jednotkám z literární pozůstalosti, otištěným v rubrice Dokumenty (s. 127-128).
Article