By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 302, 30. 12., s. 15
Annotation: Zpráva.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 1, 11. 1., s. 10
Annotation: Nekrolog.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 13, 2003, č. 43, 20.-26. 10., s. 4
Annotation: Recenze, zmiňující mj. někdejší autorův pseudonym z Plamene.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 155, 2. 7., příl. Národní 9, č. 27, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 86, 1994, č. 167, 19. 7., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 47, 1991, č. 272, 21. 11., s. 10
Annotation: Rozhovor; mj. o překladech české literatury do slovinštiny.
Article
8
In: Hanácké noviny Den. -- ISSN 1212-1452. -- Roč. 9, 1998, č. 78, 16. 6., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [8], 1997, č. 1 (31), s. 47-56
Annotation: Reportáž o návštěvě Slovinska; s připojeným medailonem o autorovi (s. 56).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 15, 23. 9., s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
11
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 25, 24. 6., s. 8
Annotation: Rozhovor s překladatelem ze slovinštiny, zejména o jeho činnosti kritické (publikované ve Slovinsku a seznamující slovinské čtenáře též s...
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 2, 1991, č. 204, 2. 9., s. 4
Annotation: Glosa k vydání druhého souboru bohemistických recenzí F. B.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 8, 1998, č. 37, 7.-13. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 34, 9. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 41, 1985, č. 149, 27. 6., s. 5
Annotation: K zvolení zahraničním členem-korespondentem Slovinské akademie věd a umění.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 40, 1984, č. 291, 8. 12., s. 5
Annotation: Recenze slovinského výboru z jeho statí.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 27, 1. 2., příl. Národní 9, č. 5, s. 5
Annotation: Recenze; též o ohlasu české literatury ve Slovinsku.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 302, 30. 12., s. 21
Annotation: Zpráva o úmrtí překladatele ze (a do) slovinštiny ve věku 82 let.
Article
20
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 3, 2002, č. 7, s. 4-6
Annotation: Biografická stať.
Article