By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 265, 14. 11., s. 24
Annotation: Medailon v rubrice Legendy 20. století; s přehledem českých vydání děl T. B.
Article
2
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 17, 2006, č. 1/2, s. 137-148
Annotation: Studie.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 190, 15. 8., s. 13
Annotation: Medailon prozaika a dramatika; též o české recepci jeho díla.
Article
4
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 22, 1988/1989, č. 87, [květen 1989], s. 686-689
Annotation: Nekrolog rakouského dramatika a prozaika (10. 2. 1931 - 12. 2. 1989).
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 120, 23. 5., s. 4
Annotation: O odborném sympoziu o díle rakouského dramatika, pořádaném Divadelním ústavem Praha a katedrou germanistiky FFUK.
Article
6
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 15, 2004, č. 1, s. 59-66
Annotation: Studie.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 48, 2. 12., příl. Pražská knižní revue, s. 8
Annotation: S otištěnou prózou T. B. Zimní den ve velehorách ze souboru Velký, nepochopitelný hlad (s. 7-8) a se soupisem TB v edici Střed.
Article
8
by Hoell, Joachim, 1966-
Published Praha : Prostor, 2004.
Annotation: Monografie z pera německého literárního kritika J. Hoella; s kalendáriem Život a dílo Thomase Bernharda (s. 157-161), se jmenným rejstříkem;...
Book
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 36, 1. 9., s. 11
Annotation: Recenze všímající si i české recepce prozaického díla T. Bernharda.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 47, 25. 11., s. 17-18
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou (s. 18).
Article
11
In: 14. -- ISSN 1213-2381. -- Roč. 2, 1997, č. 5, 15.-31. 3., s. 28
Annotation: Článek o J. A. P., s poznámkou o jeho divadelní inscenaci Ritter, Dene, Voss a s biografickou poznámkou.
Article
12
online
In: denikn.cz [online]. -- 29. 3. 2019
Annotation: Recenze divadelní inscenace "Zdání klame" (premiéra 24. 3. 2019).
Article
13
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 13, 23.-29. 3., s. 62
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 222, 21. 9., s. 8
Annotation: Referát.
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 19, 12. 9., s. 6
Annotation: Esej nahlížející texty B. Hrabala a T. Bernharda prizmatem Barthesova konceptu mýtu jako společenské lži.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 114, 17. 5., s. 14
Annotation: Recenze v souboru nepodepsaných recenzí; v oddílech Paměti, Teatrologie.
Article
17
In: Literatur und Kritik. -- ISSN 0024-466X. -- [Roč. 8], 1973, Heft 80, Dezember, s. 628-629
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 273, 23. 11., s. 21
Annotation: Zpráva za udělení ceny za nejlepší překlad německy psaného díla M. Jacobsenové za překlad povídky T. Bernharda Amras.
Article
19
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 24, 2013, č. 3, s. 122-124
Annotation: Rozhovor o práci hrobníka, současném undergroundu a mainstreamu, T. Bernhardovi a L. Klímovi a především o dramatické tvorbě S.d.Ch.
Article
20
In: Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny. -- S. 5-9
Annotation: Rozhovor s autorem, v němž se přiznává k inspiraci divadelním jazykem Thomase Bernharda a komentuje některé současné společenské trendy.
Book Chapter