By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Impulsy [online]. -- ISSN 2336-727X. -- Roč. 1, 2015, č. 1
Annotation: Krátká ukázka z knihy I. Binara "Bořivoj a blecha Fló".
Article
2
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 3, 1992, č. 285, 5. 12., příl. MS-den na víkend, s. 3
Annotation: Též o jeho literární tvorbě.
Article
3
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 8, 1990, č. 6, červen, s. 64-65
Annotation: Rozhovor.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 131, 6. 6., s. 5
Annotation: Rozhovor s prozaikem a jeho manželkou - exilovou knihkupkyní.
Article
5
6
In: Deník Nová Pravda. -- ISSN 1803-165X. -- Roč. 1, 1991, č. 19, 22. 6., s. 5
Annotation: Rozhovor o životě a tvorbě v emigraci.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 13, 16. 1., příl. Národní 9, č. 3, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
In: České a moravskoslezské Zemědělské noviny. -- ISSN 1210-0129. -- Roč. 2, 1992, č. 12, 15. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 3, 1992, č. 24, 29. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
11
In: Zvuk. -- ISSN 1214-0139. -- R. 1995/1996, zima 1996, s. 8-11
Annotation: S kapitolkami Mí první Rakušané, Dům ve druhém okrese, Umělecká kytovna, Dům lidských práv, Uprchlický tábor Traiskirchen; se závěrečnou...
Article
12
13
In: Magazín (Curych). -- Roč. 11, 1982, č. 5/6, prosinec, s. 86-87
Annotation: O hře a jejím provedení souborem Theater Brett v divadle Im Wiener Settlement 22. 9.
Article
14
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 9, 1989, č. 1, březen, s. 25-26
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Reportér (Curych). -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 3, 1986, č. 1, leden, s. 25-26
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Reportér (Curych). -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 3, 1986, č. 3, květen, s. 27
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 15, 1978/1980, č. 60, [únor 1980], s. 713-714
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 20, 1986/1987, č. 77, [únor 1986], s. 185
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 22, 1988/1989, č. 87, [květen 1989], s. 698-699
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 10, 1977, č. 7/8, 5. 7., s. 6-7
Annotation: Zpráva o jeho vystěhování do Rakouska; též o jeho vztahu k Chartě 77.
Article