By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 3, 1992, č. 6, s. 85
Annotation: K otištěnému úryvku z prózy V. B. Playback.
Article
2
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 8, 2004, č. 1, s. 139-142
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 4, 22. 1., s. 51
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 5, 4. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 17, 19. 4., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
6
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 2, Recenzní příloha, s. 2-4
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 9, 2002, č. 8, 18. 2., s. 68
Annotation: Recenzní glosa.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 5, 7. 3., s. 7
Annotation: Recenze v rubrice Ze čtenářského deníku Aloise Burdy.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 8, 18. 4., s. 1, 16-17
Annotation: Interpretační studie.
Article
11
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 3, 2002, č. 3, s. 38-39
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 28, 8. 7., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 12, 2002/2003, č. 1, 30. 9. 2002, Literární a výtvarná příloha, s. 6
Annotation: Biografická poznámka k otištěným zápiskům V.B. z let 1983-85 Pitoyable citoyen.
Article
14
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 6, 2002, č. 2, s. 148-151
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2000, č. 18, listopad, s. 62-64
Annotation: Rozbor prózy V. Binara, která byla otištěna v Revolver Revue č. 41/1999).
Article
16
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 11, 2001/2002, č. 3, 26. 11. 2001, s. 7
Annotation: Recenze; též o povídce V. Binara Číňanova pěna (Revolver Revue č. 41, 1999).
Article
17
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 21, 2010, č. 4, s. 57-74
Annotation: S biografickou poznámkou (s. 74) a otištěným výborem Rekviem a jiné básně (s. 76-81).
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 8, 12. 4., s. 2
Annotation: Dvojrecenze.
Article
19
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 2, 2012, č. 6, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 38, 2016, č. 2, únor, s. 50
Annotation: Recenzní glosa.
Article