By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 38, 1987, s. 3
Annotation: Epigramy.
Article
2
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 204, 30. 8., s. 5
Annotation: Jubilejní medailónek k 50. narozeninám M. B.
Article
3
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 6, 1981, č. 10, říjen, s. 11-12
Annotation: Zejména o připravované monografii Člověk Kainar, vyšla 1983.
Article
4
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 98, 1983, č. 201, 26. 8., s. 5
Annotation: Rozhovor u příležitosti 50. narozenin 29. 8.
Article
5
In: Nová svoboda. -- Roč. 43, 1987, č. 49, 28. 2., s. 5
Annotation: Rozhovor; zvl. o vlastní literární tvorbě.
Article
6
In: Nová svoboda. -- Roč. 44, 1988, č. 44, 23. 2., s. 5
Annotation: Rozhovor v rámci ankety o umělecké činnosti dotázaného od Února 1948.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 8, říjen, s. 68-73
Annotation: Medailón k 29. 8.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 7, září, s. 85-86
Annotation: Medailón k 55. narozeninám 29. 8.
Article
9
10
11
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [10], prosinec, s. [78]
Annotation: Polemika s textem M. Blahynky, otištěném v časopise Kmen.
Article
12
In: Divadlo. -- Roč. 17, 1966, č. 3, březen, s. 77-78
Annotation: Odpověď na článek M. Blahynky (Impuls, č. 1).
Article
13
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 234, 9. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 39, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 39, 9. 10.
Annotation: Báseň věnována M. Blahynkovi.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 2, 13. 1., s. 3
Annotation: Anketní příspěvek definující profesní prestiž M. Blahynky.
Article
15
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 10, 2003, č. 2, květen, s. 25
Annotation: Medailon k 29. 8.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 26, 3. 9., s. 2
Annotation: Ironické odpovědi na anketní otázky.
Article
17
In: Nová svoboda. -- Roč. 39, 1983, č. 17, 21. 1., s. 5
Annotation: Poznámka k článku: Blahynka Milan (Tvorba č. 2, příloha Kmen).
Article
18
In: Brněnský večerník. -- Roč. 10, 1979, č. 5, 8. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nová svoboda. -- Roč. 35, 1979, č. 79, 3. 4., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 4, 1979, č. 4, duben, s. 16-18
Annotation: Recenze.
Article