By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 3, 2008, č. 5, s. 90-94
Annotation: Autorský komentář k překladu básně S. Borbélyho.
Article
2
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 66, 2004, č. 11, listopad, s. 6-7
Annotation: Mj. o jeho vztahu k F. Kafkovi a J. Langrovi; s otištěním dvou jeho básní a s biografickou a bibliografickou poznámkou (s. 15).
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 5, květen, spec. příl. Maďarská literatura, s. 4, 6
Annotation: Soubor medailonků maďarských spisovatelů a spisovatelek; připojeny ukázky z jejich děl v českém překladu.
Article