By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host [samizdat]. -- R. 1989, č. 5, 31. 10., s. [62]-[85]
Annotation: Ukázka ze stejnojmenného románu.
Article
2
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 6. 6. 2008
Annotation: Ukázka.
Article
3
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 14. 5. 2020
Annotation: Ukázka uvozena krátkým komentářem.
Article
4
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 4. 11. 2016
Annotation: Ukázka uvozena krátkým komentářem.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 86, 1994, č. 195, 20. 8., příl. Slovo na neděli, s. 6
Annotation: Rozhovor; mj. o divadelních hrách T. Boučkové Romeo a Julie na kolečkách.
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 2 (107), 1992, č. 132, 6. 6., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 23, 11.-17. 6., s. 4-5
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Knihy 92. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 2, 1992, č. 25, 29. 6., s. 2-3
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Anno Domini. -- ISSN 0862-6952. -- Roč. 3, 1992, č. 4, duben, s. 26
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 3, 1992, č. 28, s. 68-69
Annotation: Recenze.
Article
11
12
In: Slovo nejen pro muže. -- R. 1991, č. 1, s. 28-30
Annotation: Rozhovor; s otištěním úryvky z její připravované knihy Končiny ticha (Melantrich).
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 18, 2. 5., s. 9
Annotation: Rozhovor s prozaičkou; s biografickou poznámkou a s ukázkami z jejích dosud nevydaných próz.
Article
14
In: Fragment K. -- Roč. 5, 1991, č. 7, s. 132-133
Annotation: Anketní odpovědi.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 60, 11. 3., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 2, 1992, č. 66, 18. 3., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 79, 2. 4., příl. Národní 9, č. 14, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Rock & pop. -- ISSN 0862-7533. -- Roč. 3, 1992, č. 4, 21. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 34, 1992, č. 17, s. 43
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 48, 1994, č. 18, 21. 4., s. 11
Annotation: Rozhovor.
Article