By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 2, 1992, č. 166, 17. 7., s. 5
Annotation: Rozhovor; opraveno úředně uváděné datum narození 17. 7. 1922 na správné 17. 6. 1922.
Article
3
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 3, 1992, č. 56, 22. 7., s. 5
Annotation: Gratulace k sedmdesátinám 17. 7.
Article
4
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 63, 1982, č. 167, 16. 7., s. 5
Annotation: Medailón k 60. narozeninám K. B. 17. 7.
Article
5
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 68, 1987, č. 164, 16. 7., s. 5
Annotation: Medailónek k 65. narozeninám K. Bouška.
Article
6
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 9, 26. 4., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 2, 1991, č. 98/99, 27. 12., s. 5
Annotation: Rozhovor; s otištěnými básněmi K. B.
Article
8
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 43, 1987, č. 165, 17. 7., s. 6
Annotation: K 65. narozeninám 17. 7.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 9, listopad, příl. Dílna, s. 132
Annotation: Vyznání adresované začínajícím autorům.
Article
10
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 28, 1982, č. 214, 29. 10., s. 6
Annotation: Rozhovor o poezii K. B.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 27, 4. 7., příl. Kmen, č. 27, s. 4
Annotation: Rozhovor nad připravovanou sbírkou Co má člověk rád.
Article
12
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 25, 1985, č. 19, s. 14-15
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 41, 1985, č. 69, 22. 3., s. 5
Annotation: Fejeton k Měsíci knihy; též konfesně o čtenářských láskách svého dětství.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 46, 13. 11., příl. Kmen, č. 46, s. 2
Annotation: Rozhovor o Varšavském podzimu poezie, vlastní práci ad.
Article
15
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 26, 1986, č. 16, s. 7
Annotation: Konfese nad závěry 17. sjezdu KSČ.
Article
16
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 39, 1989, č. 36, 28. 9., s. 12
Annotation: Svéživotopisné vyprávění.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 28, 15. 7., příl. Kmen, s. 2
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 43, 1987, č. 165, 17. 7., s. 4
Annotation: K 65. narozeninám 17. 7.
Article
19
by Vlašín, Štěpán, 1923-2012
Published Praha : Čs. spisovatel, 1982
Annotation: Drobný tisk vydaný k 60. narozeninám K. B.
Book
20