By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2011, č. 101, červen, s. 5
Annotation: O prezentaci její knihy Británie, můj osud Společností pro vědy a umění 10. 2. 2011.
Article
2
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 11, 2004, č. 1/2, s. 308-309
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 35, 2007, s. 43-46
Annotation: Recenzní přehledový článek.
Article
4
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 21, 2008, No. 2, Spring, s. 108-111
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2009, č. 95, prosinec, s. 3
Annotation: O besedě s autorkou moderované K. Kudrnovskou v Městské knihovně 19. 10. 2009.
Article
6
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2005, č. 2, únor, s. 14
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 177, 31. 7., s. 14
Annotation: Recenze pamětí bohemistky; v souboru recenzí Ke studiu.
Article
8
In: Sklizeň (Hamburg). -- Roč. 13, 1965, č. 1/6 (124/129), leden/červen, s. 57
Annotation: Bradbrooková B. R.; zpráva o její stati A Čapek Revival o nejnovějších čapkovských monografiích. V rubrice Z činnosti spolupracovníků Sklizně...
Article
9
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2012, č. 104, březen, s. 2
Annotation: Blahopřání k 90. narozeninám čapkovské badatelky B. Bradbrookové.
Article
10
11
12
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2013, č. 110, září, s. 1
Annotation: Poznámka o udělení ceny za šíření dobrého jména ČR v zahraničí B. Bradbrookové.
Article
13
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- R. 2007, č. 74, 28. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2007, č. 85, červen, s. 4
Annotation: O přednášce B. Bradbrookové v rámci cyklu Matice české, sekce Společnosti Národního muzea v Praze, 29. 3. 2007.
Article
15
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2007, č. 85, červen, s. 4
Annotation: O přednášce B. Bradbrookové v pořádané brněnskou pobočkou Literárněvědné společnosti 2. 4. 2007.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 6, 5. 2., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 5, 1998, č. 7/8, 31. 8., s. 69
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 57, 8. 3., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Recenze v oddílu Minirecenze.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 17, 2007, č. 246, 22. 10., příl. Naše pravda, č. 15, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2007, č. 87, prosinec, s. 1
Annotation: Recenze.
Article