By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 186, 10. 8., s. 5
Annotation: Próza. Napsal a nakreslil Jiří Brdečka.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 127, 1. 6., s. 7
Annotation: Próza. Ilustroval Jiří Brdečka.
Article
3
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 182, 9. 8., s. 5
Annotation: Poznámka o osobnosti J. B.
Article
4
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 128, 2. 6., s. 5
Annotation: Vzpomínka.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 167, 19. 9., s. 5
Annotation: Recenze sborníku Jiří Brdečka - Limonádový Joe aneb Koňská opera.
Article
6
In: Záběr. -- ISSN 0139-7664. -- Roč. 13, 1980, č. 24, 4. 12., s. 1
Annotation: Přehled filmové tvorby J. B.
Article
7
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 34, 22. 8., s. 19
Annotation: Referát
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 2, 1964, č. 42, 15. 10., s. 12
Annotation: Referát.
Article
10
In: Divadelní a filmové noviny. -- ISSN 1802-3606. -- Roč. 8, 1964/1965, č. 7, 25. 11. 1964, s. 7
Annotation: Rozhovor.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 45, 1964, č. 273, 1. 10., s. 3
Annotation: Referát.
Article
12
In: Divadelní a filmové noviny. -- ISSN 1802-3606. -- Roč. 8, 1964/1965, č. 4, 13. 10. 1964, s. 7
Annotation: Referát.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 38, 1982, č. 132, 5. 6., s. 4
Annotation: Nekrolog k 2. 6.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 13, 1988, č. 2, únor, s. 8
Annotation: Vzpomínkové vyprávění.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 62, 1982, č. 136, 10. 6., s. 5
Annotation: Nekrolog k 2. 6.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 42, 1986, č. 248, 21. 10., s. 4
Annotation: Vzpomínkový fejeton s vyprávěním redaktora, autora a scenáristy, dnešního sedmdesátníka.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 38, 1982, č. 132, 5. 6., s. 2
Annotation: Nekrolog k 2. 6.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 38, 1982, č. 136, 10. 6., s. 5
Annotation: Nekrolog k 2. 6.
Article