By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Noc [samizdat]. -- Č. 4, leden 1983, s. [27]-[32]
Annotation: Básně; s biografickou poznámkou (s. [27]).
Article
2
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [5], 1959, č. [3], červenec/srpen/září, s. 22-23
Annotation: Próza.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 198, 16. 8., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 33, 18. 8., s. 2
Annotation: Medailon k 60. výročí úmrtí B.B.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 34, 1978, č. 36, 11. 2., s. 5
Annotation: Přehledový článek o vztazích B. B. k Československu.
Article
6
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 206, 23. 4., s. 9
Annotation: Porovnání filmu Žebrácká opera s inscenací stejnojmenné divadelní Brechtovy hry (Brecht B.) v Komorním divadle 21. 4.
Article
7
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 25, 1988, č. 3, červenec, s. 46-64
Annotation: Esej; přetištěno ze sborníku O divadle, 3, listopad 1987.
Article
8
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 4, 1985, č. 10, s. 186-192
Annotation: Studie; převzato z: The Times Literary Supplement (London), č. 4210, s. 1363-65, 9. 12. 1983.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 6, 11. 2., s. 1, 3
Annotation: O našem vztahu k B. B.
Article
10
In: Reportér (Curych). -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 4, 1987, č. 5, září, s. 24
Annotation: Mj. o jeho kontaktech s českou kulturou.
Article
11
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 196, 25. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 34, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 34, 25. 8.
Annotation: Básně; s věnováním B. Brechtovi.
Article
12
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 46, 10. 11., s. 56-57
Annotation: Otištěn text P. A. Pravda o Brechtovi a polemika L. K. Pravda o Brechtovi?
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 2 (107), 1992, č. 61, 12. 3., s. 5
Annotation: Vzpomínky, část 50; Brecht Bertolt.
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 2 (107), 1992, č. 55, 6. 3., s. 7
Annotation: Vzpomínky, část 49; Brecht Bertolt.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 8, 22. 2., s. 3
Annotation: Příspěvek překladatele a pořadatele díla B. B.
Article
16
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 27, 1971, č. 252, 23. 10., nedělní příloha P 71, č. 42, s. 3
Annotation: O putovní výstavě o životě a díle B. B.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 21, 1973, č. 5, říjen, s. 443-449
Annotation: Rozbor dramatiky B. Brechta.
Article
18
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 9 (48), 1966, č. 4, s. 422-425
Annotation: Studie.
Article
19
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 29, 1992, č. 4, s. 10-11
Annotation: Brecht Bertolt; 11. část seriálu o české divadelní tvorbě.
Article
20