By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- R. 2010, č. 292, 17. 12., s. 11
Annotation: Fejeton o brněnské divadelní scéně.
Article
2
...Brno...
In: Lidové noviny. -- Roč. 8, 1900, č. 144, 26. 6., s. 1-2; č. 145, 27. 6., s. 1-2
Annotation: Přetisk z: Časopis Matice moravské.
Article
3
...Brno...
In: Panorama des Universums. -- Roč. 3, 1836, č. 26, s. 201
Annotation: Otisk článku. Aus der österreichischen National-Encyklopädie. Popis města.
Article
4
...Brno...
In: Panorama des Universums. -- Roč. 7, 1840, s. 18
Annotation: Popis na základě přiložené ocelorytiny.
Article
5
...Staré Brno (Brno, Česko) ge437117 czenas...
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 52, 1943, č. 1, s. 1-29
Annotation: ...augustiniánů na Starém Brně. Hudební skladby rukopisné.
Article
6
...Brno (Česko) ge134084 czenas...
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [1], leden, s. 81-84
Annotation: Fejeton o změnách brněnského předměstí.
Article
7
...Brno (Česko) ge134084 czenas...
In: Rozhovory 36 [samizdat]. -- R. 1954, č. 5, 3. 4., s. 27-29
Annotation: Skica.
Article
8
Published Brno : Rovnost, 1990.
...Brno...
Annotation: Se jmenným rejstříkem osobností, s rejstříkem autorů uměleckých náhrobků.
Book
9
...Brno...
In: Brno v minulosti a dnes. -- ISSN 0524-689X. -- Sv. 22, 2009, s. 11-41
Annotation: Přehledová studie k historii knihovny při kostele sv. Jakuba v Brně; mj, s oddílem Skladba svatojakubské knihovny. S obrazovou přílohou na konci...
Article
10
...Brno...
In: Brněnský večerník. -- Roč. 7, 1997, č. 157, 13. 8., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
11
...Brno...
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 52, 2008, č. 3, březen, příl. Kam, roč. 14, č. 3, s. 23
Annotation: Odpověď redaktora časopisu na redakční otázku Čím se časopis odlišuje od jiných, kam ho zařadit?
Article
12
Published Brno : vl. nákladem, 1974
...Brno...
Annotation: Reprezentativní fotografická publikace.
Book
13
Published Brno : vl. nákladem, 1974
...Brno...
Annotation: Se soupisy Jiřiny a Vladimíra Telčových Přehled repertoáru v období 1884 - 1960 a E. Dufkové Přehled repertoáru v období 1960 - 1974; s rejstříky...
Book
14
...Brno...
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 39, 1995, č. 8, [říjen], příl. Kam, roč. 1, č. 8, s. [4-5]
Annotation: Vzpomínkový fejeton.
Article
15
...Brno...
In: Kolo. -- Roč. 10, 1940, č. 6, červen, s. 164-165
Annotation: Zamyšlení nad právě skončenou sezónou brněnské činohry, v níž bylo dosaženo několika úspěšných představení. Brněnská činohra má...
Article
16
...Brno...
In: Kolo. -- Roč. 9, 1939, č. 6, červen, s. 98
Annotation: Brněnský rozhlas seznamuje širokou veřejnost s moravskými spisovateli, mimoto vysílá i relace regionální, v nichž se dostávají ke slovu jednotlivé...
Article
17
...Brno...
In: Divadelní listy. -- Roč. 4, 1883, č. 30, 25. 10., s. 255
Annotation: Družstvo pro zbudování českého národního divadla v Brně zakoupilo tzv. Marovský dům se sálem na prozatímní umístění divadla.
Article
18
...Brno...
In: Časopis českého studentstva. -- Roč. 2, 1890, č. 5, 3. 4., s. 97
Annotation: Petice byla podána 8. 3. 1890 v rozpočtovém výboru a doporučena vládě. Ministr Gautsch projevil ochotu zřídit v Brně lékařskou fakultu pro...
Article
19
...Brno...
In: Časopis pokrokového studentstva. -- Roč. 3, 1895/1896, č. 8, 3. 3. 1896, s. 125-126
Annotation: Pokračující zápas o zřízení české univerzity na Moravě; petiční akce; jednání na zemském sněmu.
Article
20
...Brno...
In: Národní noviny. -- Roč. 2, 1848, č. 174, 10. 8., s. 691-692
Annotation: Zpráva je projevem pisatelovy starosti o osobu budoucího ředitele nově zřízené české techniky v Brně.
Article