By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 2, 1992, č. 261, 6. 11., s. 7
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Véčko. -- ISSN 0862-7584. -- Roč. 41, 1993, č. 2, s. 26-27
Annotation: Rozhovor s básníkem; připojena jeho báseň Dopis z krajiny sněžných sov.
Article
3
In: Listy Klubu přátel poezie : jaro léto 1990. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1990, květen, s. 10
Annotation: Vyjádření autora (u ukázky).
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1984, č. 14, 28. 3., s. 3
Annotation: O poezii L. B.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 6, 9. 2., s. 2
Annotation: Rozhovor o jeho tvorbě a k jmenování tiskovým mluvčím SČS.
Article
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1985, podzim, s. 14
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka; u ukázky ze sbírky Kolotoč aneb Malá Grad prix.
Article
7
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [8], 2013, č. 1, březen, s. 34
Annotation: Biografická poznámka, připojená k ukázce z poezie L. B. (s. 34-35).
Article
8
In: Do větru. -- s. [85]
Annotation: Minipoznámka o autorovi.
Book Chapter
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 42, 19. 2., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 117, 21. 5., s. 12
Annotation: O vernisáži a křtu knihy L. B.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 156, 8. 7., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 28, 17. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 16, 18. 4., s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Brněnský večerník. -- Roč. 11, 1980, č. 187, 23. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 91, 1999, č. 116, 20. 5., s. 7
Annotation: Recenze sbírky psané ve formě japonské básně haiku; též o výstavě obrazů L. B.
Article
16
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 9, 1999, č. 116, 20. 5., s. 7
Annotation: Portrét básníka a malíře u příležitosti křtu jeho nejnovější knihy.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 73, 30. 5., s. 5
Annotation: Recenze; též recenze sbírky: Křivánek Vladimír, Kameny písní.
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, 2008, č. 208, 4. 9., příl. Salon, č. 584, s. 2
Annotation: Poznámka k nové sbírce; s ukázkou.
Article
19
In: Paměť ohně. -- s. 4-5
Annotation: Předmluva; s bibliografií autora (s. [111]).
Book Chapter
20
In: Knihy 94. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 4, 1994, č. 10, 14. 3., s. 11
Annotation: Glosa k vydání.
Article