By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 6, 1969, č. 1, leden, s. 92
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 5, 1972, č. 9/10, 21. 8., s. 21-22
Annotation: O vycestování J. B. ze Sovětského svazu; přetištěno z: Americké listy, 16. 6. 1972.
Article
3
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 2, 2007, č. 4, s. 128-132
Annotation: O překládání sbírky J. Brodského.
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 3, s. 294-300
Annotation: Ohlas na kritické hodnocení její práce T. Glancem (Souvislosti č. 1/2005); připojeno Glancovo stanovisko.
Article
5
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 36, 2006, č. 1, 16. 2., s. 69-70
Annotation: S otištěním dvou básní J. B. (s. 70-71) a bio-bibliografické poznámky o N. Holubovi (s. 71).
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 48, 26. 2., s. 16
Annotation: Recenze v souboru recenzí K přečtení.
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 1, s. 39-48
Annotation: Studie; úvodní část je biografie překladatelky M. Arnautové.
Article
8
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- R. 1993, č. 16, 26. 4.-2. 5., s. 15
Annotation: Rozhovor s ruským exilovým básníkem, mj. o jeho polemice s: Kundera Milan; s biografickou poznámkou.
Article
9
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 8, 1966/1967, č. 31, jaro 1967, s. 379-380
Annotation: Biografická poznámka k otištěným básním (s. 379-381), přel. Kovtun Jiří.
Article
10
In: Nová Přítomnost. -- ISSN 1211-3883. -- R. 1996, č. 3, s. 14-18
Annotation: O polemice: Brodskij Josif s M. K.
Article
11
online
Webarchiv
In: Vokno [samizdat]. -- Č. 13, 1987, s. 54-56
Annotation: Článek věnovaný básníku J. Brodskému u příležitosti jeho ocenění Nobelovou cenou za literaturu. Reflektovány jsou články v československém...
Article
12
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 20, 1988, č. 2 (222), únor, s. 3
Annotation: Též o časopise Světová literatura, 1969.
Article
13
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 46, 2004, č. 8, s. 37
Annotation: Glosa srovnávající dvě nedávno vyšlé knihy o Praze.
Article
14
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 42, 1998, listopad, příl. Kam, roč. 4, č. 11, s. 8-9
Annotation: Recenze; též o výboru z esejů J. Brodského.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 22, 29. 5., s. 6
Annotation: Brodskij Josif; poznámka k otištění jeho třinácti dosud nepublikovaných překladů básní F. H. (Litěraturnaja gazeta, Moskva, č. 10, 1996, 6....
Article
16
online
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 12, 2008, č. 44, červen, s. 27
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u překladu básní J. Brodského.
Article
17
online
Webarchiv
In: Pražské komunikace [samizdat]. -- R. 1985, č. 1, s. 84-86
Annotation: Projev, který básník adresoval účastníkům bienále, jehož se sám z politických důvodů nemohl osobně účastnit; básník reflektuje ztrátu...
Article
18
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2018, č. 62, duben, s. 4-5
Annotation: Dopis B. Hrabalovi "poslány" u příležitosti dovolené na Kypru.
Article
19
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 4, 1994, č. 14, 6. 4.-12. 4., příl. Night & Day, s. 2
Annotation: K situaci v poptávce po náročné krásné literatuře na českém knižním trhu; s vyjádřeními Ivana Klímy, Zdeňka Urbánka a citací z otevřeného...
Article
20
In: To [samizdat]. -- R. 1989, č. 1, leden, s. [101]-104, 185
Annotation: Rozhovor, v němž se J. Brodskij vyjadřuje ke stavu současné ruské i exilové poezie, ke své vlastní tvorbě, ke vztahu s A. Achmatovovou i vlastní...
Article