By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
In: Akord [samizdat]. -- Roč. 15, 1989, č. 2, listopad, s. 17
Annotation: Báseň.
Article
4
In: Akord [samizdat]. -- Roč. 15, 1989, č. 2, listopad, s. 17
Annotation: Báseň.
Article
5
In: Akord [samizdat]. -- Roč. 15, 1989, č. 2, listopad, s. 18
Annotation: Báseň o Praze, Masarykovi a Bohu.
Article
6
In: Československý fejeton/fejtón 1975-1976 [samizdat]. -- S. 170-175
Annotation: Fejeton o čepici a mytí oken; s datací Praha, 3. listopadu 1975.
Book Chapter
7
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 256, 1. 11., s. 7
Annotation: Rozhovor; mj. o své sbírce Vteřinové smrti.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 237, 8. 10., příl. Národní 9, č. 41, s. 3
Annotation: Medailón.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 47, 26. 11.-2. 12., s. 2
Annotation: Polemika s jeho článkem Smutno po Sviatku (LtN, č. 42) zmiňujícím román P. K. Sněžím.
Article
10
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 95, 1992, č. 36, 6. 10., s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 13, 17. 2., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Listy Klubu přátel poezie : podzim zima 1990. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1990, září, s. 20
Annotation: U ukázky (s. 21).
Article
14
In: Obrys. -- Roč. 10, 1990, č. 4, prosinec, s. 14
Annotation: Kritika jeho jmenování prezidentem nadace na podporu mladých literátů; s denunciačním otištěním básně Razliv ze sbírky A. B. Spodní vody,...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 176, 31. 7., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 31, 1. 8., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 2, 1991, č. 189, 15. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 1, 1991, č. 37, 26. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 95, 1992, č. 87, 11. 4., s. 6
Annotation: Recenze.
Article