By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 67, 1986, č. 264, 8. 11., příl. Příloha Pravdy na konec týdne, č. 45, s. 3
Annotation: Rozhovor s F. B. u příležitosti jeho pobytu v Karlových Varech.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 3/4, s. 80-81
Annotation: Nekrolog.
Article
3
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 4, 1995, č. 160, 12. 7., s. 2
Annotation: Poznámka o úmrtí.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 160, 12. 7., s. 13
Annotation: Nekrolog; literární vědec, historik a kritik F. B. zemřel 11. 7. ve věku 87 let; (jch).
Article
5
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 5, 1995, č. 160, 12. 7., s. 2
Annotation: Zpráva; zemřel 11. 7.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 160, 12. 7., s. 11
Annotation: Nekrolog k úmrtí 11. 7.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 5, 1995, č. 170, 24. 7., s. 5
Annotation: Nekrolog.
Article
8
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1995, č. 16, 8. 8., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
10
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- R. 1996, č. 1, s. 8
Annotation: Vzpomínka bývalé posluchačky profesora.
Article
11
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 5 (110), 1995, č. 161, 13. 7., s. 13
Annotation: Nekrolog.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 35, 1983, č. 6, červen, s. 188-193
Annotation: Záznam besedy na katedře vědeckých informací a knihovnictví FFUK.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 9, listopad, s. 52-58
Annotation: K 45. výročí akce 17. listopad; s ukázkami z koncentráčnické studentské poezie.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 37, 1986/1987, č. 10, červen 1987, s. 463-466
Annotation: K 70. narozeninám 17. 1.; se soupisem jeho prací otištěných na stránkách tohoto časopisu.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 5, s. 476-478
Annotation: Medailón k 17. 1.
Article
16
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 43, 1987, č. 13, 17. 1., s. 4
Annotation: K 70. narozeninám 17. 1.
Article
17
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- R. 1987, leden/březen, s. 5
Annotation: K 70. narozeninám 17. 1.
Article
18
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 23, 1987, s. 234-235
Annotation: Jubilejní medailón k 17. 1.
Article
19
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 68, 1987, č. 15, 20. 1., s. 5
Annotation: Medailón; k 70. narozeninám 17. 1.
Article
20