By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 29, březen, s. 54-55
Annotation: Rozhovor s vydavatelem listu.
Article
2
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 6, 2002, č. 1/2, s. 129
Annotation: Glosa k blíže neurčené glose ("v listopadu či prosinci minulého roku") V. Buriana v Literárních novinách o časopisu Alternativa plus.
Article
3
4
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 42, 2012, č. 6, 13. 12., s. 84
Annotation: Biografická poznámka o V. B., připojená k jeho textům v seriálu Básníci a jejich místa (s. 83-84).
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 1, s. 28-31
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou a básní Zápisky cyklistovi na s. 31.
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 13, 2002, č. 3/4, s. 274
Annotation: Biografická poznámka k otištěnému výběru z veršů Z poznámek o naději (s. 272-274).
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 2, 24. 1., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2008, č. 32/33, s. 205-206
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 239, 11. 10., s. 4
Annotation: Nekrolog.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 17, 23. 10., s. 13
Annotation: Nekrolog V. Buriana.
Article
11
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 58, 2014, č. 11, listopad, s. 67
Annotation: Krátký nekrolog o Václavu Burianovi.
Article
12
In: Arch A5 [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. 29-30
Annotation: Básně; s biografickou poznámkou o autorovi.
Article
13
14
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 44, 2014, č. 6, 11. 12., s. 9-11
Annotation: Soubor textů věnovaných nedávno zemřelému Václavu Burianovi.
Article
15
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 44, 2014, č. 6, 11. 12., s. 100
Annotation: Nekrolog o Václavu Burianovi.
Article
16
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 44, 2014, č. 6, 11. 12., s. 66
Annotation: Nekrolog o Václavu Burianovi.
Article
17
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 44, 2014, č. 6, 11. 12., s. 4
Annotation: Nekrolog o V. B.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 227, 29. 9., s. D6
Annotation: Poznámka k ukázce z básní V. Buriana.
Article
19
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 46, 2016, č. 4, 11. 8., s. 30-31
Annotation: Vzpomínka; připojena báseň V. Buriana a překladem autorky do angličtiny; připojena biografická poznámka o autorce.
Article
20
In: Český časopis historický. -- Roč. 39, 1933, s. 620-621
Annotation: Přehled článků ročníku 8 (1929-1930); mj. též studie: Burian Václav, Po stopách češství a české knihy v starším slovinském písemnictví.
Article