By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 1, 12. 1., s. 63
Annotation: Polemická glosa k článku J. Císaře Schizofrenií k realitě aneb Spor ďábla s bohem (Divadlo 1965, č. 8).
Article
2
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 24, 1987, č. 4, duben, s. 21
Annotation: K 55. narozeninám.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 304, 31. 12., příl. Orientace, s. xi
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 39, 24. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 25, 1988, č. 5, květen, s. 4
Annotation: Rozhovor s profesorem dramatické tvorby DAMU; zvl. o amatérském divadle.
Article
6
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 7, 1970, č. 12, prosinec, s. 15
Annotation: Rozhovor s děkanem divadelní fakulty AMU.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 6, 1962/1963, č. 9, 12. 12. 1962, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Divadlo. -- Roč. 13, 1962, č. 10, prosinec, s. 72-74
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 18, 1962, č. 214, 8. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 48, 3. 12., příl. Kmen, č. 48, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 12, 1987, č. 2, 30. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
online
In: O divadle [samizdat]. -- Č. 4, říjen 1988, s. 354-356
Annotation: Recenze nové knihy kritika Jana Císaře "Proměny divadelního jazyka", která vychází ze semiotiky a strukturalistické estetiky. Podle některých...
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 88, 16. 4., s. 8
Annotation: Nekrolog teatrologa a divadelního kritika J. Císaře.
Article
14
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 16, 19.-25. 4., s. 66
Annotation: Nekrolog.
Article
15
In: Jaroměřské noviny. -- Roč. 7, 1999, č. 6, červen, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 57, 1977, č. 187, 10. 8., s. 5
Annotation: Rozhovor o přehlídce amatérských divadelních souborů.
Article
17
18
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 93, 22. 4., příl. Café, s. 18
Annotation: Fejeton s nekrologem teatrologa J. Císaře.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 87, 15. 4., s. 7
Annotation: Zpráva.
Article