By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 5, 6. 1., s. 5
Annotation: Faksimile další části reportáže (první část otištěna v LN 5. 1. 2016). Připojena zpráva o příležitostném neprodejném tisku s ukázkou...
Article
4
In: Voknoviny. -- Roč. [3], 2017, č. 15, prosinec, s. 34-35
Annotation: Anotace výstavy věnované Chartě 77 v Salmovském paláci v Praze.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 71, 24. 3., s. 13
Annotation: Komentář k různým textů a akcím připomínajícím výročí Charty 77.
Article
6
In: Mašličkový časopis [samizdat]. -- Č. [1], [1978], s. [37]-[49]
Annotation: Básně; báseň "Prosím v zájmu..." s věnováním "s úctou signatářům CH 77" a s přípiskem "Běda zemi, která potřebuje hrdiny".
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 6, 7. 1., příl. Anticharta, s. i-vi
Annotation: Faksimile dobových článků z Rudého práva a fotografií z akcí proti Chartě 77. Otištěno v mimořádné příloze k seriálu LN.
Article
9
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 22, 2016, č. [12], 29. 11., s. 34-37
Annotation: Rozhovor s podtitulem "O dluzích života, kultuře babiček, otevřeném srdci, dávných atavismech, Chartě 77, dnešní politice a pěstování zvědavosti".
Article
10
In: Váhy [samizdat]. -- Č. 5, 1980, s. 40-46
Annotation: Výzva čtenářům z řad druhé kultury, aby nebyli ve svém odporu vůči oficiálním strukturám pouze pasivní. Argumentace podpořena úryvky a...
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 24, 28. 1., příl. Orientace, s. xi
Annotation: Anotace 4. čísla časopisu Paměť a dějiny.
Article
12
In: Tribuna. -- ISSN 0139-5165. -- Roč. 21, 1989, č. 14, 5. 4., s. 3 a 8-9
Annotation: Přehled finančních částek předaných ze zahraničí členům Charty 77; s uvedením řady spisovatelských jmen.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 4, 5. 1., s. 20
Annotation: Fejeton s citacemi z Novinek.cz.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 5, 6. 1., příl. 40 let Charty 77, s. i-vi
Annotation: Článek v mimořádné příloze k seriálu Lidových novin. Příloha dále obsahuje Soupis signatářů a faksimile jedné ze strojopisných verzí...
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 8, 10. 1., s. 20
Annotation: Fejeton o dětech signatářů Charty 77, které se angažují a pokračují v odkazu svých rodičů.
Article
16
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 28, 2017, č. 2, 10.-16. 1., příl. Perspektivy, č. 2, s. 8
Annotation: Článek.
Article
17
online
online
In: Doba [samizdat]. -- Roč. 1, 1980, č. 8, květen-červen, s. 31-33
Annotation: Úvaha o opoziční roli Charty 77 v socialistickém státě.
Article
18
In: Host [samizdat]. -- Č. [1], [1985], s. 19-20
Annotation: Kritika článků v samizdatových periodikách a výtka jakési monotematičnosti zaměřené pouze na Chartu 77, rok 1968 a underground.
Article
19
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 27, 2017, č. 4, 5. 1., příl. Salon, č. 1004, s. 4
Salon. -- 9. 1. 2017
Annotation: Fejeton k výročí Charty 77.
Article
20
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 19. 1. 2012
Annotation: Článek o tzv. Antichartě a okolnostech, které vedly umělce k jejímu podpisu; v závěru se autor rovněž podivuje nad faktem, že mezi signatáři...
Article