By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 15, 1990, č. 9, 2. 5., s. 7
Annotation: Reakce moderátora na Chuchmovu kritiku televizního pořadu Cokoli chcete, můžete říci o literatuře (S, č. 6). - Odpověď J. Chuchmy v č. 14,...
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 8, 8. 10., s. 2
Annotation: Poznámka k fotografiím J. Chuchmy, které doprovázejí toto číslo Hosta.
Article
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 11, 14. 3., s. 92
Annotation: J. Chuchma odpovídá na anonymní, formalizovaný sled otázek.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 44, 3. 11., s. 2
Annotation: Polemika s článkem: Chuchma Josef, Dvakrát z literárního života (Mladý svět č. 41); jde o Literární klub ad.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 47, 24. 11., s. 2
Annotation: Polemika s článkem: Chuchma Josef (Mladý svět č. 42).
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 19, 13. 11., s. 7
Annotation: Glosa ke knize J. Chuchmy.
Article
7
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2003, č. 27, listopad, s. 131-132
Annotation: Glosa k rozhovoru O. Horáka s J. Chuchmou (Tvar, č. 6/2003); autor glosy kritizuje kulturní rubriku a víkendovou přílohu Civilizace deníku Mladá...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 2000, č. 16, 5. 10., s. 5
Annotation: Polemika se sloupkem J. Chuchmy Jak přežít nekrology? (Mladá fronta Dnes 9. 9. 2000).
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 9, 3. 3., s. 1
Annotation: Chuchma Josef; polemika s jeho článkem Otázky kolem literárních časopisů (Mladý svět, č. 8).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 21, 26. 5., s. 11
Annotation: Polemika s článkem: Chuchma Josef (Kmen č. 18).
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 24, 16. 8., s. 3
Annotation: Chuchma Josef; polemika s jeho recenzí (T, č. 21). - Odpověď J. Chuchmy Vazba "je na vině"... otištěna nan téže straně.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 34, 25. 10., s. 2
Annotation: Chuchma Josef; polemika s jeho článkem Nikdo tě, hochu, nenutil! (T, č. 31).
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 223, 22. 9., příl. Víkend, s. 41
Annotation: Anotace.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 233, 4.-5. 10., s. B3
Annotation: Polemika o úrovni nakladatelské činnosti Michala Zítka.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 2, 14. 1., s. 4-5
Annotation: Polemika s rozhovorem, který vedl: Chuchma Josef (Mladý svět 1987, č. 36).
Article
16
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 58, 11. 3., s. 6
Annotation: Polemika s Chuchma Josef, Respekt 9/1993.
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 29, 21. 7., s. 49
Annotation: Glosy; mj. o gramatických chybách v článku podepsaném Vráťa Ebr (měsíčník pro Prahu 3 Hlas Trojky) a nekrologu J. Chuchmy (MF Dnes 11. 6. 05).
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 3, 10. 2., s. 7
Annotation: Glosa k necitlivému nekrologu J. Chuchmy k úmrtí M. Černouška (MfD 22. 1. 2005).
Article
19
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 58, březen, s. 276-277
Annotation: Polemika s názorem J. Chuchmy (MfD, 8. a 15. 1. 2005) na článek Lucie Bartoňové o KP RR (MfD 31. 12. 2004).
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 10, 2000, č. 253, 31. 10., s. 9
Annotation: Polemická glosa k článku J. Chuchmy Magor, Klivar a Kafka (Mladá fronta Dnes 18. 10. 2000), kritizujícímu činnost M. Klivara.
Article