By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 8, 20. 2., s. 4
Annotation: Polemika s úvodem K. Chvatíka k jeho stati Významný pokus o řešení noetické problematiky estetiky (Nová mysl, č. 1).
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 16, 17. 4., s. 4
Annotation: Polemika s názorem K. Chvatíka (Literární noviny, č. 11).
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 29, 16. 7., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 207, 3. 9., příl. Národní 9, č. 36, s. 2
Annotation: Zejména o jeho souborech literárněhistorických a kritických statí Pohledy na českou literaturu z ptačí perspektivy, Praha, Pražská imaginace;...
Article
6
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 46, 14. 11., s. 9
Annotation: Polemika s názory vyslovenými v rozhovoru K. Ch. (T, č. 30).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 20, 28. 11., s. 24
Annotation: Vzpomínky.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 8, 15. 4., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 4, 16. 2., s. 10
Annotation: Nekrolog. S připojeným Proustovým dotazníkem vyplněným K. Chvatíkem (s. 10-11).
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 4, 26. 1., s. 3
Annotation: Nekrolog k úmrtí K. Chvatíka.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 1, 13. 1., s. 24; č. 2, 27. 1., s. 24; č. 3, 10. 2., s. 24
Annotation: Vzpomínky.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 38, 14. 2., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 6, 21. 3., s. 7
Annotation: Recenze; v rubrice Ze čtenářského deníku Aloise Burdy.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 14, 4. 9., s. 3
Annotation: O termínu Socialismus s lidskou tváří.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 18, 30. 10., s. 24; č. 19, 13. 11., s. 24
Annotation: Vzpomínky.
Article
17
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [12], 1965, říjen/listopad/prosinec, s. 35
Annotation: Poznámka k Chvatíkově knize studií Smysl moderního umění (Praha : Československý spisovatel, 1965).
Article
18
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 48, 2000, č. 6, prosinec, s. 915-930
Annotation: Stať zabývající se podstatnými rysy a základními teoretickými východisky filosofického myšlení K. Chvatíka.
Article
19
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 5, 1986, č. 14, s. 155-157
Annotation: Převzato z: Kniževna reč (Beograd), podzim 1984.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 20, 24. 1., s. 24
Annotation: Nekrolog k úmrtí K. Chvatíka.
Article