By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 6, 1999, č. 50, 6. 12., s. 15
Annotation: Zpráva a stručný nástin historie novin.
Article
2
In: Severomoravská pasivita [samizdat]. -- [Roč. 1], 1989, č. 6/7, [srpen], s. 3-4
Annotation: Informace o údajném záměru J. Baez podporovat a zachovat hudební archiv nezávislé tvorby v Československu a uchránit jej před zabavením státní...
Article
3
In: Host [samizdat]. -- R. 1989, č. 5, 31. 10., s. [316]-[317]
Annotation: Prohlášení k uvěznění Petra Cibulky za údajnou spekulaci s domácími hudebními nahrávkami a samizdatem.
Article
4
In: Hradecké noviny. -- ISSN 1210-602X. -- Roč. 8, 1999, č. 270, 19. 11., s. 2
Annotation: Zpráva o křtu.
Article
5
In: Hanácký a Středomoravský den. -- ISSN 1212-3625. -- Roč. 11, 2000, č. 6, 8.-9. 1., s. 6
Annotation: Rozhovor se spoluzakladatelem nakladatelství.
Article
6
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 11, 5. 7. - 15. 8., s. 5
Annotation: Zpráva o vývoji případu politického vězně P. Cibulky, který byl odsouzen za své samizdatové aktivity. Od 18. 5. zahájil ve vězení hladovku...
Article
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 12, 16. 8. - 10. 9., s. 10-11
Annotation: Zpráva o pokračování hladovky vězněného samizdatového aktivisty P. Cibulky.
Article
9
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 3, 1989, č. 8, s. 34
Annotation: Zpráva o průběhu soudního líčení P. Cibulky proti čs. státu ve věci zdravotního poškození, které nastalo během výkonu trestu.
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 16, 11. 24. - 22. 12., s. 16-17
Annotation: Zpráva o odsouzeném P. Cibulkovi, který si odpykává svůj trest za rozšiřování samizdatu. Cibulka u soudu vypovídal o nevyhovujících pracovních...
Article
11
online
Webarchiv
In: Voknoviny [samizdat]. -- Č. 16, 1989, s. [15]
Annotation: Zpráva převzatá z tiskové agentury VIA o záměru J. Baez odkoupit archiv časopisů, audio a videozáznamů tč. vězněného P. Cibulky.
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 3, 1980, č. 5, 8.-30. 3. 1980, s. 11
Annotation: Datováno: V Praze 15. března 1980. Zpráva o odvolacím soudu s P. Cibulkou. Soud rozhodl, že Cibulka, samizdatový a kulturní aktivista, bude propuštěn...
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 4, 1981, č. 2, 8. 1. - 5. 2., s. 5
Annotation: Zpráva o dalším odsouzení kulturního a samizdatového aktivisty P. Cibulky, tentokrát za tzv. útok na veřejného činitele. VONS popisuje celý...
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 3, 1980, č. 6, 30. 3. - 27. 4. 1980, s. 12-13
Annotation: Podrobná zpráva o policejních represích a výsleších vůči 176 signatářům, kteří chtěli demonstrací podpořit dřívější propuštění...
Article
15
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 3, 1980, č. 9, 31. 5. - 12. 6. 1980, s. 5
Annotation: Zpráva o stále vězněném samizdatovém aktivistovi, P. Cibulkovi, který je opět trestně stíhán, ačkoliv ještě vykonává trest odnětí svobody.
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 12, 16. 8. - 10. 9., s. 12-15
Annotation: Dopis 218 občanů z celého Československa, který adresují domácím socialistickým úřadům i Mezinárodnímu červenému kříži. Pisatelé v...
Article
17
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 4, 2011, č. 14, zima, s. 61-63
Annotation: Rozhovor o níže zmíněném multimediálním projektu. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o A. Ondráčkovi.
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 16, 10. 9., s. 19
Annotation: Zpráva zabývající se znaleckými posudky v případě kulturního aktivisty P. Cibulky, který je stíhán za tzv. obohacování, jehož se měl dopustit...
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 4, 1981, č. 4, 13. 3. - 15. 4., s. 2-3
Annotation: Zpráva o zastavení dalšího trestního stíhání stále vězněného kulturního aktivisty P. Cibulky, kterému tak nebude prodloužen trest; s datací...
Article
20
In: Necenzurované noviny. -- ISSN 1212-8864. -- Roč. 4, 1994, č. 5, s. 30
Annotation: Recenze knihy o soudním procesu Havel Václav v. Cibulka Petr.
Article