By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 2, 13. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
2
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 52, 3. 3., příl. Salon, č. 709, s. 6
Salon. -- 7. 3. 2011
Annotation: Úryvky z autorizovaného životopisu.
Article
3
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2006, č. 14, 4. 4., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 160, 11. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 28, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 59, 2007, č. 3, s. 88
Annotation: Vzpomínka.
Article
6
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 16, 1986, č. 2, duben, s. 61-62
Annotation: O anketě literárních kritiků Život kolem nás vybízí, usp. Cinger František, Rudé právo, 4. 2.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 141, 18. 6., s. 12
Annotation: Polemika čtenáře s recenzí F. Cingera (Právo 17. 5. 2001).
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 76, 31. 3., příl. Národní 9, č. 13, s. 2
Annotation: K jeho osmdesátinám. Též o komentáři: Cinger František, k otištěnému fejetonu B. H. Partnerství pro mír aneb Čekání na Godota (Rudé právo...
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 6, 1996, č. 20, 24. 1., s. 8
Annotation: Recenze; též o Kožíkově knize Čas třešní (Opava, Optys, 1994).
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 6, 1996, č. 44, 21. 2., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 208, 6. 9., s. 10
Annotation: Článek o křtu knihy.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 108, 10. 5., s. 14
Annotation: Recenze; v článku se píše hlavně o F. Kožíkovi.
Article
13
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 300, 21. 12., s. 4
Annotation: Polemika s článkem redaktora Rudého práva: Cinger František, Za "zakázanými knihami" do Památníku písemnictví (o tamní výstavce).
Article
14
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 8, 2009, č. 22, 4. 6., s. 42
Annotation: O prodeji práv na knihu A. L. Bílé břízy Číně a o životopisu od F. Cingera.
Article
15
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2011, č. 21, 24. 5., s. 19
Annotation: Recenze. Na s. 26 je otištěna ukázka - úryvek z rozhovoru s A. Branaldem.
Article
16
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2008, č. 20, 25. 9., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání u ukázky.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 148, 24. 6., s. 4
Annotation: Zpráva u fotografie.
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 53, 4. 3., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
19
In: K revue. -- ISSN 1801-643X. -- R. 2005, č. 3, s. 28
Annotation: Článek o nových knihách o Werichovi; s rozhovorem s F. Cingerem, autorem jedné z nich.
Article
20
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 141, 17. 6., s. 15
Annotation: Poznámka k vydání.
Article