By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 20, 3. 12., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Prognosis Weekly. -- Roč. 4, 1994, č. 26, 6. 10.-12. 10., příl. Review, s. 14
Annotation: Recenze anglického vydání 4 her českých soudobých autorů.
Article
3
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 4, 1994, č. 32, 10. 8.-16. 8., příl. Night & Day, s. 15
Annotation: Recenze anglického vydání 4 her českých soudobých autorů.
Article
4
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 8, 1998, č. 50, 16.-22. 12., příl. Night & Day, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. [2], 1983, s. 207-210
Annotation: Studie.
Article
6
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 6, 1996, č. 13, 27. 3.-2. 4., příl. Night & Day, s. 3
Annotation: Článek s útržky rozhovoru s J. Svobodou.
Article
7
In: Das literarische Echo. -- Roč. 10, 1907/1908, s. 924-925
Annotation: Podrobnější hodnocení tvorby básníka: Čech Svatopluk, u příležitosti jeho úmrtí 24. 2. 1908, opírající se o časopisecké články ve Wiener...
Article
8
In: Kavárna A.F.F.A. [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 3/4, 25. 5., s. 31-34
Annotation: Přehledová studie mapující dějiny českého poválečného divadla 50. a 60. let.
Article
9
Annotation: Soubor rozhovorů, které vznikly během návštěv a diskusí Hanse Ulricha Obrista v ateliérech uvedených umělců na počátku 21. století.
Book
10
by Kubíková, Pavlína
Published Prague : Ministry of Culture of the Czech Republik : Trico Pinters, 2001.
Annotation: Dvojjazyčný anglicko-německý propagační katalog s portréty 65 uvedených českých spisovatelů (s bibliografií děl vesměs od r. 1990, v několika...
Book
11
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 56, 1995, č. 1, březen, s. 64-71
Annotation: Recenze; jazykovědný sborník obsahuje i oddíl zabývající se stylistikou a překlady literárních textů.
Article
12
In: Korejští bohemisté o české literatuře a jazyce : (do 2002). -- S. [179]-[222]
Annotation: Studie představuje fenomén českého národního obrození a jeho projevy v literatuře (zmíněná díla jsou uvedena v rozpise).
Book Chapter
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 12, 26. 3., příl. Na kulturu, s. 16
Annotation: Recenze; s dalšími inzertními recenzemi pod stranovým titulem Bookshelf.
Article
14
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 57, 2012, č. 3, s. 35-39
Annotation: Studie o českém humanismu, jeho klíčových osobnostech a jeho vnímání pozdějšími historiky.
Article
15
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 57, 2012, č. 3, s. 95-102
Annotation: Studie o Optátově a Gzelově překladu Nového zákona do češtiny.
Article
16
Obsah knihy
Annotation: Informační publikace o současném českém literárním životě.
Book
17
20
In: Stylistyka. -- ISSN 1230-2287. -- Sv. 17, 2008, s. 398-400
Annotation: Recenze české gramatiky přihlížející též k stylové charakteristice gramatických jevů.
Article