By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 22, 29. 5., s. 8
Annotation: Telefonické odpovědi týkající se zájezdu divadla D 34 do Moskvy. Na s. 2 je otištěn článek D 34 v Moskvě: úspěch a diskuse.
Article
2
In: Venkov. -- Roč. 28, 1933, č. 201, 29. 8., s. 6
Annotation: O novém pražském divadle D 34, které bude hrát v pražském Mozarteu od 16. 9. 1933 a bude zajíždět také mimo Prahu.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 44-55
Annotation: Studie o obc. zásadách práce v divadle k 20. výročí divadla E. F. Buriana (D 34, pozdější D 41, D 46, D 47, apod.); pokračování studie v Nový...
Article
4
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 1, 1938, č. 2, s. 71-74
Annotation: O nutnosti cesty vpřed a experimentů v divadle; poslání divadla D 38.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 17, 26. 5., s. 3
Annotation: Stať se věnuje událostem vedoucím k uzavření divadla D 41 v roce 1941.
Article
6
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 4, 1948, č. 150, 27. 6., s. 4
Annotation: Článek E. F. Buriana k 14 letům trvání D 48.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 41, 2. 7. 1948, s. 4
Annotation: Článek je psán k patnáctiletému výročí existence D divadla (1934-1948) formou vzpomínek herečky E. Vrchlické.
Article
8
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 28, 1972, č. 285, 2. 12., Nedělní příloha Práce, č. 48, s. 2
Annotation: Vzpomínky.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 37, 12. 9., s. 5
Annotation: Článek k 30. výročí vzniku D 33 a o jeho místu v předválečné avantgardě.
Article
10
In: Ranní noviny. -- R. 1937, č. 235, 7. 10., s. 4
Annotation: D 38 opět pořádá komorní představení, věnované moderním básníkům, hudebníkům a malířům. První představení v říjnu.
Article
11
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 22, 1934, č. 223, 25. 9., s. 2
Annotation: O premiéře Písně písní 2. 10. 1934 v D 35 s prologem Jaroslava Seiferta.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 38, 5. 7. 1946, s. 1 a 4
Annotation: Článek se věnuje činnosti Divadla D46 a vyhraňuje se k některým kritikám na adresu divadla.
Article
13
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 52, 1945/1946, č. 1, říjen 1945, s. 33-36
Annotation: Stať se věnuje organizačním problémům a repertoáru českých divadel po roce 1945. Vyjadřuje se k přidělování divadel jednotlivým organizacím...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 44, 1963, č. 276, 6. 10., s. 2
Annotation: Vzpomínky.
Article
15
In: České slovo. -- Roč. 26, 1934, č. 12, 16. 1., s. 8
Annotation: O hře "Lakomec" od Moliéra, kterou uvede na svou scénu divadlo E. F. Buriana D 34 ve zmodernizované podobě.
Article
16
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 26, 1938, č. 122, 25. 5., s. 5
Annotation: O zahraničních návštěvách v divadle D-38 a článku pana Axela Strindberga o tomto divadle ve švédském tisku.
Article
17
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 4, 1953, č. 8/9, srpen/září, s. 738-739
Annotation: Článek otištěný v Tvorbě 21. 9. 1933.
Article
18
In: Ranní noviny. -- R. 1937, č. 259, 6. 11., s. 4
Annotation: Ralph Parker v čas. G. Ks. Weekly o D 38.
Article
19
In: Právo lidu. -- ISSN 0862-5913. -- Roč. 48, 1945, č. 103, 12. 9., s. 3
Annotation: Referát o recitačním pásmu.
Article
20
In: Kulturně politický kalendář. -- ISSN 0454-5931. -- R. 1963, s. 253-254
Annotation: Medailon k výročí založení divadla (16. 9. 1933); se soupisem literatury.
Article