By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 119, 23. 5., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Nový život. -- Roč. 2, 1990, č. 44, 23. 11.
Annotation: Rozhovor.
Article
3
4
In: Labyrint. -- R. 1995, č. 8, říjen, s. 11
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi u otištěné povídky a básní na s. 10-11; na s. 5 též biografická poznámka o něm u reprodukce...
Article
5
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 24, 2013, č. 24, 11.-17. 6., příl. Perspektivy, č. 12, s. iii
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2005, č. 23, s. 41
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u otištěných básní (s. 40-43).
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 127, 31. 5., s. 12
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 15, 2004, č. 1, s. 98
Annotation: Bio-bibliografická poznámka k otištěným básním Mezi anděly je zatoulaný žlutý mrak (s. 96-98).
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 32, 9. 8., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 34, 21. 8., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 20, 30. 11., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2006, č. 27/28, s. 203
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 24, 30. 1., příl. Slovo na sobotu, s. 1
Annotation: Rozhovor se spisovatelem, scenáristou a pedagogem FAMU.
Article
14
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 22, 1990, č. 43, 19. 10., s. 4-5
Annotation: Rozhovor s režisérem a básníkem, zvl. o jeho sbírce Ruce Goliášovy (verše 21. 8. - 2. 10.), napsané pod pseudonymem Jan David.
Article
15
In: AZ magazín. -- ISSN 0323-1461. -- R. 1987, č. 2, únor, s. 104-108
Annotation: Rozhovor se scenáristou Filmového studia Barrandov; též o jeho prozaické tvorbě.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 106, 5. 5., s. A13
Annotation: Biografická poznámka doprovázející otisk eseje Tele zlaté, to je ideál v rámci seriálu esejů českých spisovatelů o české společnosti.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 28, 19. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 7, 2006, č. 10, říjen, s. 48
Annotation: Biografická poznámka k textu D. J. Žáka Město plný prachu.
Article
19
In: Spodní zrcadla. -- s. 123-[130]
Annotation: Doslov.
Book Chapter
20
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2007, č. 237, 11. 10., příl. Salon, č. 539, s. 2
Annotation: Poznámka k ukázce z nové sbírky.
Article