By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 37, 15. 9., s. 1
Annotation: Článek k 40. výročí Rudého práva, na jehož stránkách mohli publikovat spisovatelé generace Devětsilu. Koláží ilustroval A. Hoffmeister.
Article
2
In: Literka. -- Roč. 5, 2011, č. 3, březen
Annotation: Poznámka o ustavující schůzi Brněnského Devětsilu v Dělnickém domě (dnes ruina) 23. 3. 1924.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 13, 1965, č. 1, leden, s. 85-90
Annotation: Edice stanov; s úvodem o založení Brněnského Devětsilu.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 6, 1962, č. 13, 29. 3., s. 6-7 - č. 16, 19. 4., s. 6-7; č. 18, 3. 5., s. 6-7
Annotation: Vzpomínky.
Article
5
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 3, 1961, č. 2, únor, s. 8-10
Annotation: Stručný přehled činnosti umělecké skupiny Devětsil.
Article
6
In: Národní osvobození. -- Roč. 1, 1924, č. 72, 13. 4., s. 5
Annotation: O obsahu koncem dubna k vyjití připraveného dvojčísla revue V., které bude věnováno: Devětsil.
Article
7
Published Brno : Devětsil : A. Černík, 1924-1926.
Get full text
Serial
8
In: Rudé právo. -- Roč. 8, 1927, 6. 10., s. 237
Annotation: Revue: Devětsilu.
Article
9
In: Venkov. -- Roč. 25, 1930, č. 204, 30. 8., s. 5
Annotation: O zániku revuí mladé generace literární Hosta, Devětsilu, Pramene, Sever a Východu, po jejichž konci nemá mladá generace žádného svého časopisu,...
Article
10
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2005, č. 45, 16. 11., s. 12
Annotation: U příležitosti založení spolku 5. 10. 1920.
Article
11
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 11, 2000, č. 39, 4.-10. 10., s. 4
Annotation: Článek k jubileu.
Article
12
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 35, 1985, č. 33, 12. 9., s. 9
Annotation: K 65. výročí založení Devětsilu 5. 10.
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 100, 1985, č. 235, 5. 10., s. 5
Annotation: Sloupek k 65. výročí založení Devětsilu.
Article
14
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 24, 1987, č. 1, s. 5-9
Annotation: Příspěvek z kolokvia o Devětsilu (Praha, 18.-19. 6. 1986).
Article
15
In: Knihovna. -- ISSN 0139-5335. -- Sv. 12, 1981, s. 115-140
Annotation: O vzniku Devětsilu a o typografické a ilustrační tvorbě jeho členů.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 13, 1965, č. 1, leden, s. 76-84
Annotation: Část nepublikované diplomní práce.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 8, srpen, s. 93-95
Annotation: Charakteristika jednotlivých členů Devětsilu formou popisu hráčů kopané; přetištěno z Rozprav Aventina 1927.
Article
18
19
In: ReD. -- Roč. 2, 1928/1929, č. 235
Annotation: O zájmu policie a: Devětsilu.
Article
20
In: Literární noviny. -- Roč. 5, 1930/1931, č. 17, s. 1-2
Annotation: O začátcích skupiny Devětsil.
Article