By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [3], březen, s. [21]-[29] [1]-9
Annotation: Dramatický text z roku 1962, napsaný pro divadlo Na Zábradlí, opatřený poznámkou z roku 1986.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 49, 1968, č. 329, 7. 12., s. 3
Annotation: K 10. výročí divadla.
Article
3
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 24, 1968, č. 322, 7. 12., s. 3
Annotation: K 10. výročí divadla.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 313, 13. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor s dramaturgem Divadla na zábradlí o plánech divadla.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 297, 21. 12., příl. Orientace, s. ix
Annotation: Zhodnocení nové etapy divadla.
Article
6
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 19, 1963, č. 53, 2. 3., s. 1
Annotation: Rozhovor o poezii v dramaturgii Divadla Na zábradlí a chystaných literárních matiné tamtéž; v rubrice V několika větách.
Article
8
online
In: O divadle [samizdat]. -- Č. 3, listopad 1987, s. 402-406
Annotation: Seznam 91 divadelních inscenací, které byly nastudovány v Divadle Na zábradlí od roku 1958 do září 1987. Se jménem představení je uveden i...
Article
9
10
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1962, listopad, s. 7
Annotation: O chystaných představeních poezie v Divadle Na zábradlí.
Article
11
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 25, 1969, č. 240, 11. 10., s. 4
Annotation: Přehled.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 24, 1968, č. 323, 7. 12., s. 3
Annotation: K 10. výročí divadla.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 15, 1959, č. 49, 26. 2., s. 3
Annotation: Informační glosa.
Article
14
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 8. 12. 2013
Annotation: Článek o 55. výročí vzniku Divadla Na zábradlí.
Article
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 242, 17. 10., příl. Salon, č. 843, s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 12, 7. 1. 1959, s. 4
Annotation: Komentář k založení Divadla Na zábradlí.
Article
17
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 10, 2013, č. 2, s. 39-41
Annotation: Rozhovor. Mj. o festivalu Divadelní Flora a o chystaném autorčině přesunu do Divadla Na zábradlí v Praze.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 272, 23. 11., s. 8
Annotation: Zpráva o online programech, které vysílá Divadlo Na zábradlí.
Article
19
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 29. 5. 2006
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci A. Nellis "Záplavy" v Divadle Na zábradlí (premiéra 14. 5. 2006).
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 46, 6. 11., s. 19
Annotation: Zpráva o dokončení rekonstrukce Divadla Na zábradlí.
Article