By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published [Brno] : Společnost přátel jižních Slovanů, [2016].
Annotation: Publikace obsahuje bibliografii a navazuje na neúplnou Bibliografii uveřejněnou ve sborníku "Slavista s duší básníka" (Brno 2005), vydaného Společností...
Book
2
In: Brněnský večerník. -- Roč. 5, 1995, č. 112, 12. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 4, 1995, č. 115, 18. 5., s. 10
Annotation: Medailón k šedesátinám 18. 5.
Article
4
online
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 18, 2015, č. 1, 1. 11., s. 208-209
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 188, 14. 8., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 33, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- R. 1997, č. 3, s. 70-71
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 10, 2000, č. 115, 18. 5., s. 11
Annotation: Medailon.
Article
8
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 6, červen, příl. Kam, roč. 10, č. 6, s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 6 (111), 1996, č. 66, 18. 3., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
10
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 4, 2013, č. 1, 31. 10., s. 1
Annotation: Zpráva o vydání "Hledám slova" I. Dorovského.
Article
11
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 181, 5. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 31, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 31, 5. 8.
Annotation: Básně ze sbírky "Až jednou"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 264, 10. 11., příl. Naše pravda, č. 43, s. 11
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 16, 12. 4., s. 19
Annotation: Stručná recenze v rubrice Vytipováno.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 268, 18. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 45, s. 2
Annotation: Medailon I. Dorovského.
Article
16
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 4, s. 147-148
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 42, 1998, březen, příl. Kam, roč. 4, č. 3, s. 12-13
Annotation: Poznámka k otištěné básni I. Dorovského.
Article
18
In: Brněnský večerník. -- Roč. 8, 1998, č. 16, 26. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
20
In: České listy. -- ISSN 1213-1784. -- Roč. 2, 2001, č. 7/8, [červenec/srpen], s. 16
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem časopisu Slovanský jih o jím zpracovaném slovníku.
Article