By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 8, 12. 2., s. 9
Annotation: Rozhovor o níže uvedené rozhlasové hře.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 12, 12. 3., s. 7
Annotation: Referát na rozhlasovou hru "Traktor" P. Dudka.
Article
3
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1998, č. 10, [březen], s. 140-142
Annotation: Zejm. o problematice literatur přírodních národů, jejich překladech a interpretaci.
Article
4
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1998, č. 10, [březen], s. 142-143
Annotation: Ohlas na recenzi P. Dudka (KPRR č. 9/1997).
Article
5
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1998, č. 10, [březen], s. 143-145
Annotation: Polemika s recenzí P. Dudka (KPRR č. 9/1997).
Article
6
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 28, 2006, č. 7, [červenec], s. 45-46
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 51, 7. 12., s. 9
Annotation: Zpráva o uvedení mj. hry P. Dudka "Člověk s příběhem" na stanici ČRo Vltava.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 24, 12.-18. 6., s. 1
Annotation: Recenze; v rubrice Zkraje týdne Ivana Medka.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 51, 7. 12., s. 10
Annotation: Rozhovor s P. Dudkem o jeho hře "Člověk s příběhem".
Article
10
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 17, 2006, č. 25, 19.-25. 6., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1998, č. 11, [červen], s. 178-179
Annotation: K ohlasům na recenzi Petra Dudka na knihu J. T. a kritika Topolova přístupu.
Article
12
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- R. 1992, č. 1/2, s. 143-144
Annotation: K otištěné studii J. V. Sémiologie a avantgardní divadlo, z angl. přel. Petr Dudek a autor.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 40, 5. 10., s. 11
Annotation: Petr Dudek; polemika s jeho recenzí (LtN, č. 35).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 24, 12. 6., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos, autor omylem neuveden.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 18, 30. 10., s. 3; č. 19, 13. 11., s. 3; č. 21, 11. 12., s. 3
Annotation: Úvaha nad knihou P. Ruta, o jejím navazování na Marsyas K. Čapka, též o kritických reakcích Petra Dudka a Veroniky Mistrové (Kritická příloha...
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 23, 25. 5., s. 21
Annotation: Článek o dokudramatu P. Dudka "Odvaha se nehodí" o událostech Pražského povstání v květnu 1945, které ČRo Radiožurnál vysílal 5. 5. 2020...
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 259, 4. 11., s. 9
Annotation: Cena Karla Čapka; k jejímu udělování českým PEN klubem. Následují medailóny prvých dvou laureátů: Roth Philip, Grass Günter: Dudek Petr,...
Article
18
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2000, č. 16, březen, s. 63-67
Annotation: Recenze zaměřená na překlady a doslovy.
Article
19
Published Praha : Člověk v tísni, 2011.
Annotation: Sborník, v němž na poslední dvě dekády komunismu vzpomíná více než třicet osobností kulturního a veřejného života, mj. uvedených spisovatelů...
Book