By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Deník Jihočeská pravda. -- Roč. 1, 1991, č. 121, 22. 10., s. 7
Annotation: Medailón spisovatele.
Article
3
In: Lidové noviny. -- Roč. 37, 1929, č. 275, 1. 6., s. 7
Annotation: Kritické poznámky o tomto čísle, red. Josef Dvořák.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 8, říjen, s. 242
Annotation: Recenze.
Article
5
by Wagner, Jan, 1922-
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1965.
Annotation: Soupis korespondence.
Book
6
In: Podřipan. -- Roč. 16, 1885, č. 15, 11. 4., s. 3
Annotation: Ve Strakonicích bude vycházet 3x měsíčně nový list "Stráž na Šumavě" redakcí Josefa Dvořáka.
Article
7
In: Kolo. -- Roč. 11, 1941, č. 1, leden, s. 30-32
Annotation: Pisatel komentuje pokus o objasnění tragické události v životě Rudolfa Těsnohlídka, jak jej podává ve své knize "Dva mezi námi" Josef Dvořák....
Article
8
In: Haló noviny. -- Roč. 2, 1934, č. 26, s. 4
Annotation: Glosa k antologii z mladých slovenských básníků, která nyní v edici Generace nákladem D. P. 1934. Uspořádal: J. Dvořák.
Article
9
In: Pražské noviny. -- R. 1857, č. 45, 21. 2., s. 4
Annotation: Josef Dvořák jmenován kronikářem města Hořic a bude pokračovat na kronice začaté od prof. Jandery.
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 102, 1987, č. 5, 7. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Svoboda. -- Roč. 96, 1987, č. 170, 22. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zprávy Jednoty klasických filologů. -- ISSN 0231-6455. -- Roč. 4, 1962, č. 3, září, s. 179-183
Annotation: Komentovaný přetisk 4 dopisů.
Article
13
In: Národní listy. -- Roč. 25, 1885, č. 226, 18. 8., odpolední vydání, s. 5
Annotation: Pořádá jej 23. 8. Českoslovanská obchodní beseda, promluví Josef Dvořák, redaktor S. N. Š.
Article
14
In: Naše doba. -- Roč. 42, 1934/1935, č. 4, s. 244-246
Annotation: Uspořádal a předmluvu napsal Josef Dvořák, Praha, Družstevní práce.
Article
15
In: Česká osvěta. -- Roč. 30, 1933/1934, č. 6, únor 1934, s. 227
Annotation: Kladný posudek básní i výboru Tvář mladého Slovenska. Antologie z mladých slovenských básníků. Uspořádal: J. Dvořák, vyd. Družstevní...
Article
16
In: Venkov. -- Roč. 29, 1934, č. 47, 25. 2., s. 7
Annotation: Tvář mladého Slovenska. Antologii uspořádal a úvod napsal Josef Dvořák.
Article
17
In: Střední škola. -- Roč. 14, 1933/1934, č. 3, 1934, s. 174-175
Annotation: Dvořák Josef: Tvář mladého Slovenska. Antologie z mladých slovenských básníků. Praha, Družstevní práce 1934.
Article
18
In: Právo lidu. -- Roč. 43, 1934, č. 17, 21. 1., s. 9
Annotation: Obsáhlý článek o antologii slovenské literatury Tvář mladého Slovenska, kterou uspořádal Josef Dvořák a vydala Družstevní práce v Praze.
Article
19
Published Praha : Literární archiv Památníku národního písemnictví, 2002.
Annotation: Soupis pozůstalosti; s oddíly: Korespondence vlastní, Korespondence cizí.
Book
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 32, 1976, č. 282, 26. 11., s. 9
Annotation: Referát o inscenaci.
Article