By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2017, č. 2, 9. 1.
Annotation: Báseň ze sbírky "Kainův útěk" (1958); připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1983, č. [3], březen, s. [124]-[125]
Annotation: Recenze rukopisné prózy L. Dvořáka "Čoromoro".
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 86, 1994, č. 205, 1. 9., s. 9
Annotation: O souboru díla L. D. (jedná se o sbírky: Kainův útěk, Vynášení smrti, Obrys bolesti, Srdeň, Hle nyní; Český spisovatel) a opomíjení Dvořákovy...
Article
4
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 141, 19. 6., s. 2
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka k 10. výročí úmrtí 22. 6.
Article
5
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 2, 1993, č. 264, 13. 11., Příloha, s. 7
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka; u ukázek z nevydané sbírky Hle nyní (1975-1983).
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 3, 1992, č. 3, s. 8-9
Annotation: K otištěnému výboru z dosud nepublikovaných básní z let 1950-1960.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 13, 28. 6., s. 8
Annotation: U výběru z básní (s. 9).
Article
8
9
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 15, 1983, č. 9/10 (169/170), září/říjen, s. [6]
Annotation: O pohřbu L. D. 29. 6.
Article
10
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 3, 1983, č. 3, září, s. 14-15
Annotation: O jeho básnické tvorbě a próze.
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 13, 2003, č. 43, 20.-26. 10., s. 20
Annotation: Medailon Ladislava Dvořáka u příležitosti 20. výročí jeho úmrtí.
Article
12
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 18, 1998/1999, č. 1, podzim 1998, s. 81-82
Annotation: O recepci díla L. Dvořáka; k otištěnému projevu L. D. S bio-bibliografickou poznámkou o něm (s. 81) v rubrice Dokument.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 158, 10. 7., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 10, 1999, č. 5/6, s. 71-72 + 3. strana obálky
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 20, 3. 12., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 49, 6. 12., s. 8
Annotation: Medailon básníka L. D. v rubrice Výročí.
Article
17
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- R. 1997, č. 33, březen, s. 181
Annotation: Biografická poznámka k otištěné, dříve nepublikované, povídce Bdící spící z roku 1977 (s. 181-186).
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 289, 10. 12., příl. Umění a kritika, s. 18
Annotation: Bio-bibliografická poznámka k otištěné povídce z pozůstalosti Hrejme si na hospodu.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 25, 19. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 5, květen, s. 79
Annotation: Recenze.
Article