By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 26, 2016, č. 210, 7. 9., příl. Dům & bydlení, s. 4-7
Dům & bydlení. -- 19. 9. 2016
Annotation: Reportáž s citacemi z rozhovoru.
Article
2
In: Noviny. -- Roč. 1, 1992, č. 86, 26. 6., příl. Neděle č. 15, s. 19
Annotation: Glosa k vydání s ukázkami z knihy.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 201, 30. 8., s. 14
Annotation: Báseň z připravované knihy V. Ebra "Praha mýma očima".
Article
4
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 12, 2002, č. 183, 8. 8., s. 1
Annotation: Krátký rozhovor s knihkupcem, majitelem nedávno zaniklého Arbesova knihkupectví.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 23, 1. 6., příl. Nové knihy, s. C
Annotation: Recenze v rubrice Zaujalo nás.
Article
6
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [48], 2016, č. 15, 12. 4., s. 14
Annotation: Anotace kalendáře, který vyšel v edici Veselé knížky Vráti Ebra.
Article
7
In: Český týdeník. -- ISSN 1211-0302. -- Roč. 1, 1995, č. 9, 31. 1.-2. 2., s. 24
Annotation: Medailón knihkupce.
Article
8
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 54, 5. 3., s. 15
Novinky.cz [online]. -- 6. 3. 2009
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 241, 16. 10., příl. Praha, s. D5
Annotation: Medailon.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 13, 2003, č. 4, 20.-26. 1., s. 15
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu literárních medailonů (autor V. Ebr).
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 17, 18. 10., s. 11
Annotation: Kritika kalendáře, který sestavil a vydal knihkupec Vratislav Ebr.
Article
12
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 241, 15. 10., s. 14
Annotation: Přání V. Ebrovi k narozeninám obsahuje popis jeho života a pracovní činnosti.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 134, 9. 6., s. 4
Annotation: Poznámka ke knize shrnující zápisy známých osobností v Pamětní knize Arbesova knihkupectví.
Article
15
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2005, č. 14, 30. 6., s. 6
Annotation: Medailonek.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 54, 4. 3., s. 14
Annotation: Báseň autor věnoval V. Ebrovi jako vzpomínku na Arbesovo knihkupectví s povzdechem a vykreslením současné doby.
Article
17
In: Nejen bonmoty a citáty o blbosti. -- s. 7
Annotation: Úvod.
Book Chapter
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 35, 11. 2., s. 14
Annotation: Vzpomínka na V. Ebra.
Article
19
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 126, 31. 5., příl. S magazín, roč. 1, č. 22, s. 19
Annotation: Medailon knihkupce a sběratele knižních rarit.
Article
20
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 29, 21. 7., s. 49
Annotation: Glosy; mj. o gramatických chybách v článku podepsaném Vráťa Ebr (měsíčník pro Prahu 3 Hlas Trojky) a nekrologu J. Chuchmy (MF Dnes 11. 6. 05).
Article