By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: České slovo. -- Roč. 19, 1927, č. 174, 22. 7., s. 6
Annotation: Referát o almanachu příbramských studentů Č. - Vyd. v Příbrami, nakl. neuveden.
Article
3
Published Praha : 199.ZO Svazarmu, 1987-1990.Praha : 199.ZO Svazarmu-J klub elektroniky, 1988-1990.
Serial
4
In: Havlíčkobrodsko. -- ISSN 2533-610X. -- Sv. 10, 1994, s. 52-55
Annotation: Soupis příspěvků v periodiku: Chotěbořské Echo (původně Echo), mj. : Anderle K., Oprava sochy Ignáta Herrmanna (E 2, 1992, č. 6, s. 2; Herrmann...
Article
5
In: Jen se mi neprobuď ze sna. -- s. 103-106
Annotation: Doslov; - s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka).
Book Chapter
6
In: Archa. -- Roč. 11, 1923, č. 1, s. 54-55
Annotation: Mj. o čas. Slovenské pohlady, které rediguje: Krčméry Štefan. Přispěvatelé: Hrušovský Jan, Alexy Janko, Gašpar Tido J., Gregor Tajovský Jozef.
Article
8
In: Styx [samizdat]. -- Č. 3, 1967, s. 45-46
Annotation: Úryvky z dopisů čtenářů 1. čísla bulletinu Styx, jež se vyjadřují k aktivitám skupiny Lacoste a ke kvalitě jejich periodika; citovány jsou...
Article
9
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 6. 1. 2014
Annotation: Zpráva o vzniku nové řady příspěvků Institutu pro studium literatury, které se věnují dějinám německy psané literatury v českých zemích.
Article
12
In: Archa. -- Roč. 11, 1923, č. 4, s. 173
Annotation: Informace o lužickosrbské literatuře a jejích představitelích.
Article
13
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 15, 1987
Annotation: Báseň, motivem je písmeno "O".
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 34, 9. 2., příl. Orientace, s. viii
Annotation: Nekrolog k úmrtí V. Vlasáka.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 51/52, 18. 12., s. 12-13
Annotation: Studie o společensko-kritické funkci literárních časopisů v 60. letech, zejména: Tvář, Literární noviny. - Havel Václav.
Article
16
In: Lidové noviny. -- Roč. 16, 1908, č. 167, 20. 6., večerní vydání, s. 5
Annotation: O článku: Krejčí František Václav o: Čech Svatopluk, který byl uveřejněn v německém časopise Literarisches Echo. Tamtéž byly uveřejněny...
Article
17
In: Das literarische Echo. -- Roč. 1, 1898/1899, s. 624-625
Annotation: Z literárního obsahu denního tisku (k 15. 2. 1899), mj. v pražském deníku Politik (38, 1899, č. 11, str. 1-3, 11. 1.) referuje ve formě duchaplného...
Article
18
In: Das literarische Echo. -- Roč. 5, 1902/1903, s. 841
Annotation: Ve vídeňském časopise Die Wage (1903, 6. ročník, č. 7) stať k padesátinám: Vrchlický Jaroslav, kterou napsal Donath Adolph.
Article
19
In: Archa. -- Roč. 11, 1923, č. 9/10, s. 405-406
Annotation: Svítil Josef označuje za prvního cestovatele na Slovensku: Hurban Josef Miloslav, také Kukučin Martin hodně cestoval a napsal o tom Cestopisné črty;...
Article
20
In: Český svět. -- Roč. 4, 1907/1908, č. 52, 2. 10. 1908, s. 20
Annotation: O článku "Český dopis" v uvedeném německém časopise k úmrtí básníka: Čech Svatopluk, s vřelým oceněním jeho díla. Citát z článku.
Article