By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Televize. -- ISSN 1211-7625. -- R. 1994, č. 43, 17.-23. 10., s. 11
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Špígl. -- ISSN 0862-8327. -- Roč. 4, 1993, č. 236, 11. 10., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 266, 12. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
4
5
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 230, 1. 10., s. 13
Annotation: Rozhovor o románu Trapný konec rytíře Bartoloměje, Senátu a knižní kultuře.
Article
6
In: Československá televize. -- ISSN 0323-1127. -- Roč. 19, 1985, č. 6, 28. 1., s. 8-9
Annotation: Rozhovor o detektivkách V. E.; u příležitosti inscenace stejnojmenné televizní hry.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 23, 5. 6., příl. Kmen, č. 23, s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 18, 1986, č. 41, 15. 10., s. 13
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Brněnský večerník. -- Roč. 13, 1982, č. 18, 27. 1., s. 2
Annotation: Recenze 3. dílu.
Article
10
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1981, č. 30/31, 29. 7., s. 2
Annotation: Recenze 3. dílu.
Article
12
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 96, 1981, č. 189, 12. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad. -- S. 429-439
Annotation: Doslov k třetí části apokryfní memoárové trilogie.
Book Chapter
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 36, 1984, č. 1, leden, s. 5
Annotation: O besedách v závodě, knihovně a škole.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 9, listopad, s. 139-140
Annotation: Medailón k 2. 11.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 44, 30. 10., příl. Kmen, č. 44, s. 2
Annotation: Medailón.
Article
17
In: Československá televize. -- ISSN 0323-1127. -- Roč. 20, 1986, č. 7, 3. 2., s. 10
Annotation: Rozhovor o televizní hře V. E. Dialogy pro klarinet, cimbál a bicí.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 45, 1989, č. 137, 13. 6., s. 4
Annotation: O edičním plánu z jeho díla.
Article
19
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 21, 1989, č. 48, 24. 11., s. 6-7
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě V. Erbena.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 45, 1989, č. 61, 13. 3., s. 2
Annotation: V rubrice věnované současné činnosti dotázaných.
Article