By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 61, 1994, č. 10, prosinec, s. 270
Annotation: Biografická poznámka k otištěné básni (s. 269) autorky, publikující též pod jménem Papežová Karla.
Article
3
In: Nová Pravda. -- ISSN 1803-1641. -- Roč. 2, 1991, č. 16, 19. 1., příl. Příl., č. 3, s. 5
Annotation: Rozhovor; autorka vl. jm. Papežová Karla.
Article
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 37, 12. 9., s. 14-15
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Deník Nová Pravda. -- ISSN 1803-165X. -- Roč. 2, 1992, č. 55, 5. 3., s. 12
Annotation: Rozhovor před uvedením jejích básní ve večeru poezie v galérii Esprit v Plzni.
Article
7
8
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 5, 1996, č. 124, 28. 5., příl. Kultura, červen '96, s. 1 a 20
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 6, 1997, č. 23, 28. 1., příl. Kultura, únor, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 12, prosinec, s. 24-25
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 4, duben, s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 40, 2. 10., s. 11
Annotation: Stručná biografická poznámka k otištěným dvěma básním.
Article
13
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 10, 2001, č. 3, 16. 1., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 1, 2002, č. 1, říjen, s. 2
Annotation: Medailon v rubrice Portrét Plže; připojeny její verše (s. 3).
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 10, 2000, č. 28, 3.-9. 7., s. 30
Annotation: Biografická poznámka, mj. uvádějící jméno, pod nímž básnířka publikovala v 60. letech.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 167, 20. 7., s. 20
Annotation: Komentář k citovanému článku K. Erbové Podaří se nám zachránit vzácnou památku (Dokořán č. 14/2000) o antikvariátem nabízeném sborníku...
Article
17
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 80, 2000, č. 9, 23. 4., s. 4
Annotation: Referát o večeru v knihovně náboženské obce církve čs. husitské v Praze 4-Nuslích 9. 3. 2000.
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 4, duben, s. 7-8
Annotation: O básnickém díle K. Erbové k jejímu jubileu; připojeny ukázky jejích textů (s. 9-11).
Article
19
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 7, 2003, č. 1/2, s. 102
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 20, 18. 5., s. 21
Annotation: Recenze.
Article