By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Errol...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- Roč. 5, 1994, č. 1, září, s. 18-30
Annotation: Rozbor básnické tvorby J. Š. z let 1949-1956, část pod pseud. Errol. - Druhý úryvek z diplomové práce z roku 1993 (1. část v předchozím dvojčíslí...
Article
2
...Errol...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 3, s. 105-111
Annotation: Studie k literárnímu odkazu J. Škvoreckého; zejm. k jeho literárnímu vývoji a dvěma liniím jeho tvorby - dokumentární a existenciální.
Article
3
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 4, 1948, č. 43, 20. 2., s. 4
Annotation: Zpráva informuje o oceněných autorech.
Article