By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 45, s. 281-285
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 268-272
Annotation: Recenze.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 25, 5. 12., s. 29
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
5
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 15, 2012, č. 2, s. 129-131
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 6, s. 472-474
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 2, 2017, č. 2, december, s. 299-302
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 1, s. 45-47
Annotation: Recenze kolektivní monografie "Viditelné popisy : vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce".
Article
9
In: Vor Medúzy. -- s. 5-33
Annotation: Úvodní studie; - s poznámkou editorky; přítomné 3. vyd. vychází z 1. vyd. v r. 1938 (2., upravené vyd. vyšlo v r. 1959).
Book Chapter
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 15, 22. 9., s. 24
Annotation: Glosa.
Article
11
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 3, červen, s. 471-474
Česká literatura v síti [online]. -- 14. 8. 2017
Annotation: Recenze.
Article
12
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 6, s. 517-521
Annotation: Recenze sborníku příspěvků 3. bloku IV. kongresu světové literárněvědné bohemistiky s tématem Česká literatura v interdisciplinárních,...
Article
14
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 81, 2020, č. 2, květen, s. 145-150
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 115, 18. 5., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Anotace.
Article
16
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 8, 22. 2., s. 46
Annotation: Glosa o knihách ze soutěže "Nejkrásnější české knihy roku 2017", zejména o knize V. Maška a publikaci "Cirkus pictus".
Article
18
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 19. 4. 2018
Annotation: Zpráva o vítězích soutěže Nejkrásnější česká kniha 2017.
Article
19
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 94, 2011, č. 1, s. 34-37
Annotation: Stručné představení jednotlivých přednášek. Mj. zmíněny příspěvky uvedených autorů.
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 27, 4. 7., s. 6
Annotation: Recenze sborníku s mezititulky Dobré dílo se chválí samo (kritika příspěvku J. Jirouška), Postmoderna na obrozenském pranýři (kritika příspěvku...
Article