By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 1, 6. 1., s. 3
Annotation: Medailon autorova otce Iva Václava Fencla s ukázkou z jeho nové sbírky básní.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 3, březen, s. 27
Annotation: Recenze.
Article
3
4
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 20, 29. 11., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 9, září, příl. Listy Ason-klubu, č. 9, s. 7-8
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 28, 12. 7., s. 13
Annotation: Biografická poznámka o I. Fenclovi, připojená k jeho básni na téže straně.
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 10, říjen, s. 2
Annotation: Autoportrét u otištěné povídky Lorencův stroj lásky (s. 3-5).
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 21, 24. 5., s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 12, prosinec, s. 26
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 12, prosinec, s. 26-27
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 1, leden, s. 24-25
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 4, duben, příl. Listy Ason-klubu, č. 4, s. 4
Annotation: Glosa.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 13, 26. 6., s. 27
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 7/8, červenec/srpen, s. 12-14
Annotation: Povídka.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 225, 27. 9., s. 20
Annotation: Medailon s fot. u básní otištěných pod názvem Když už jsme zplozeni...
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 4, 18. 2., s. 2
Annotation: Polemika.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 1, 7. 1., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 7, 2008, č. 10, říjen, příl. Listy Ason-klubu, č. 10, s. 10-11
Annotation: Autorský komentář.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 7, 2008, č. 9, září, příl. Listy Ason-klubu, č. 9, s. 12
Annotation: Autorská poznámka.
Article