By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Allmer, Thomas
Published Praha : Filosofia, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá tématy dozoru a soukromí v sociálních médiích a na základě kritické teorie a politické ekonomie analyzuje rozpory mezi...
Book
2
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 24, 2014, č. 50, s. 77-84
Annotation: Otisk přednášky pronesené v závěru roku 2013 na půdě Filosofického ústavu AV ČR. Následuje otisk diskuse k přednášce.
Article
3
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 37, 2015, č. 9, listopad, s. 4
Annotation: Zpráva o konání workshopu o překonávání textologických problémů u vícejazyčných písemností, který se uskuteční 19. 11. 2015.
Article
4
Annotation: Popularizační brožura představující obrazově-textové databáze Filosofického ústavu AV ČR, které slouží k evidenci, popisu a zkoumání recepce...
Book
5
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 24, 2014, č. 50, s. 76
Annotation: Úvodní poznámka k bloku článků "Soudy vkusu a Kantův postulát obecné platnosti", v němž je otištěna přednáška A. Savila pronesená v závěru...
Article
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 11. 10. 2017
Annotation: Ukázky z nepublikovaných pamětí "Zlatá brána". Strojopis je uložen spolu s dalšími písemnostmi v pozůstalosti M. Blekastadové ve Filosofickém...
Article
7
by Coufal, Dušan
Published Praha : Filosofia, 2020.
Annotation: Monografie se věnuje jednání Čechů s basilejským koncilem a analyzuje různé podoby koexistence středověkého učeneckého idealismu a politického...
Book
8
In: Práce z dějin Akademie věd. -- ISSN 1803-9448. -- Roč. 6, 2014, č. 2, s. 253-298
Annotation: Studie a edice dokumentů.
Article
9
by Korsch, Karl, 1886-1961
Published Praha : Filosofia, 2019.
Annotation: Sborník představuje filosofickou práci radikálního levicového intelektuála Karla Korsche, který je spolu s Györgyem Lukáscem a Antoniem Gramscim...
Book
10
by Pauza, Miroslav, 1951-2020
Published Praha : Filosofia, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá českou politickou filozofií dvacátého století a soustředí se zejména na téma demokracie; s resumé v češtině (s. 791-797);...
Book
11
by Řezníková, Lenka, 1970-
Published Praha : Filosofia, 2018.
Annotation: Monografie se věnuje pojmu evidence v dílech J. A. Komenského a promýšlí jej v kontextu psaní a vědění novověké kultury; s resumé v angličtině...
Book
12
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2011, č. 2, únor, s. 16-17
Annotation: Představení projektu, na kterém se podílejí Rakouská akademie věd (Institut für Mittelalterforschung ÖAW) a Filosofický ústav AV ČR. Grant...
Article
13
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2005, č. 6, červen, s. 10
Annotation: Referát o kolokviu.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 40, 21. 10., s. 3
Annotation: Recenze sborníku příspěvků (mj. literárněvědných) z mezioborového semináře.
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 21, 11. 12., s. 12
Annotation: Referát přednesený na mezioborovém semináři Konvence ve vědě a filosofii.
Article
17
by Pospíšil, František, 1939-
Published Praha : Filosofický ústav AV ČR, 2016.
Annotation: Monografie přináší první detailní přehled dějin a areálu Jilská-Husova od středověkých dob přes světský provoz v 19. století až po jeho...
Book
18
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 3, červen, s. 490-491
Česká literatura v síti [online]. -- 17. 8. 2015
Annotation: Referát z konference The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts (20.-22. 4. 2015, Praha), která se věnovala koncepci estetické iluze W. Wolfa.
Article
19
online
Webarchiv
In: AB/Akademický bulletin [online]. -- R. 2020, č. 12, s. 10-11
Annotation: Rozhovor s P. Koťátkem o filosofii, literární tvorbě a ocenění.
Article
20
In: Knihy novinky. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 11, 2001, č. 18, 14. 5. - 20. 5., s. 8
Annotation: Rozhovor s předsedou ediční rady nakladatelství Filosofia J. Pecharem.
Article