By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 175, 8. 4., s. 7
Annotation: Referát o sbírce básní: Fischer Otokar, Hlasy. Praha, Aventinum O. Štorcha-Mariena, 1923.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 61, 12. 3., s. 5
Annotation: K výročí smrti Otokara Fischera.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 67, 19. 3., s. 5
Annotation: Roztroušenost celku kritikova díla.
Article
4
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 12, 21. 3., s. 10
Annotation: Báseň. Věnována O. Fischerovi, připojena poznámka: Otakar Fischer zemřel 11. března 1938.
Article
5
In: Das literarische Echo. -- Roč. 22, 1919/1920, s. 1254
Annotation: Přehled české literární tvorby (poezie a drama) v období I. světové války, mj. ocenění tří básnických sbírek pana: Fischer Otokar (Ozářená...
Article
6
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 19, 1910, č. 5, květen, s. 267
Annotation: O studii: Fischer Otakar "Déadbéam" o stromu smrti (a života). Studie později vyšla ve Sborníku filologickém.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 92, 18. 4., s. 6
Annotation: O zvláštním čísle časopisu Kytice věnovaném Ot. Fischerovi, které vyšlo také jako separát.
Article
8
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 4, 1993, č. 5/6, s. 50-53
Annotation: K 20. 5.
Article
9
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 13, [30. 3.], příl. Pecka, s. 4
Annotation: O básnickém díle O. F.; k 110. výročí jeho narození a 55. výročí jeho úmrtí.
Article
10
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 122, 26. 5., s. 5
Annotation: Medailón k 100. výročí narození.
Article
11
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 69, 1988, č. 58, 10. 3., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
12
13
In: Die Literatur. -- Roč. 33, 1930/1931, s. 285
Annotation: Charakteristika české literární tvorby prvního desítiletí státní samostatnosti; též stručně o vynikajícím souboru literárně-analytických...
Article
14
In: Budoucno. -- Roč. 1, 1918/1919, č. 3, říjen 1918, s. 166-167
Annotation: Fischerova studie vyšla u F. Topiče v Praze. Fischer Otokar.
Article
15
In: České slovo. -- Roč. 25, 1933, č. 118, 19. 5., s. 4
Annotation: ...byl včera zvolen: Fischer Otokar.
Article
16
In: Národní listy. -- Roč. 62, 1922, č. 54, 23. 2., s. 4
Annotation: Úvaha navazující na stať: Fischer Otokar v č. 53 NL ze dne 23. 2. a týkající se repertoáru Vinohradského divadla.
Article
17
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 10, 1978, č. 6 (110), červen, s. 4
Annotation: Vzpomínka.
Article
18
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 20, 1988, č. 4 (224), duben, s. 6
Annotation: Vzpomínka.
Article
19
In: Slavische Rundschau. -- Roč. 10, 1938, č. 3, 1. 5., s. 182-184
Annotation: Zhodnocení životního díla: Fischer Otokar.
Article
20