By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Impulsy [online]. -- ISSN 2336-727X. -- Roč. 1, 2015, č. 4
Annotation: Ukázka ze sbírky básní D. Fischerové "Tetovaná teta".
Article
2
online
Webarchiv
In: Impulsy [online]. -- ISSN 2336-727X. -- Roč. 1, 2015, č. 4
Annotation: Ukázka z knihy D. Fischerové "Pohoršovna".
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 12, příl. Kartotéka spisovatelů
Annotation: Medailón s bibliografií.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 26, 2.-8. 7., s. 4
Annotation: Kritika eseje D. F. Pohoršení v polepšovně, aneb oře, oře Jan (LtN, č. 23).
Article
5
6
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 22, 1990, č. 51, 19. 12., s. 11
Annotation: Rozhovor.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 15, 1990, č. 12, 13. 6., s. 3
Annotation: Rozhovor datovaný 30. 10. 1989.
Article
8
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 27, 1990, č. 11, listopad, s. 14-15
Annotation: Rozhovor u příležitosti karlovarské inscenace hry Hodina mezi psem a vlkem v rámci Jiráskova Hronova.
Article
9
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 22, 1990, č. 26, 22. 6., s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Bulvár. -- Roč. 1, 1990, č. 16, 22. 6., s. 3
Annotation: K materiálům na této stránce, věnované inscenaci hry skupinou REMASUS z DAMU.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 33, 8. 2., s. 5
Annotation: O besedě s autorkou po představení její hry v Chebu.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 49, 7. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor s dramatičkou.
Article
13
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 39, 2004, č. 2, s. 95-96
Annotation: Fejeton o proměně básně D. Fischerové již postupně přeložilo 17 překladatelů do řady cizích jazyků a nakonec zpět do češtiny.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 49, 9. 12., s. 6
Annotation: Kritika jednotlivých příspěvků, např. D. Fischerové.
Article
15
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 33, 1996, č. 6, s. 14-15
Annotation: Rozhovor s dramatičkou, mj. o její činnosti lektorky v kursech neverbální komunikace.
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 6, 1996, č. 36, 2.-8. 9., s. 1, 4
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Rodina a škola. -- ISSN 0035-7766. -- Roč. 43, 1996, č. 6, s. 2-3
Annotation: Rozhovor se spoluautorkou učebnice občanské výchovy pro 6.-9. ročník základní školy.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 23, 27. 1., příl. Nedělní LN, č. 4, s. 1, 2
Annotation: S dvěma otištěnými prózami D. F. S bio-bibliografickou poznámkou Daniela Fischerová (1948) (s. 1).
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 44, 30. 10., s. 16
Annotation: Jedna ze souboru recenzních glos.
Article