By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2013, č. 1, s. 1
Annotation: Úvodník; mj. k ukončení otiskování novoročenek J. Floriana a ke změně v tiskařském provedení ZSČB.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 4, duben, s. 191-192
Annotation: O vyhlídkách další existence fondu.
Article
3
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1993, č. 1/2, s. 7-11
Annotation: K 120. výročí narození 9. 2. 1993; vysíláno Českým rozhlasem 10. 2.
Article
4
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 3, 1992, č. 3, s. 1
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 14, 8. 4., s. 6
Annotation: Medailón.
Article
6
In: Severočeský regionální deník. -- Roč. 2, 1992, č. 260, 5. 11., čtvrteční příloha, s. 10
Annotation: Medailón.
Article
7
In: Moravské noviny. -- ISSN 0862-5395. -- Roč. 1, 1990, č. 26, 28. 6., příl. Vodotrysk, č. 2, s. 6
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 21, 23. 5., s. 5
Annotation: Poznámka k otištěnému výboru z literárních glos J. F.
Article
9
10
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 2, 1991, č. 8, s. 54-55
Annotation: Medailón k 50. výročí úmrtí 29. 12.
Article
11
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 3, 1992, č. 1, s. 43-44
Annotation: O nakladatelském díle J. F.; přetištěno z: Akord 9, 1942, č. 7, s. 264-266.
Article
12
In: Bítov. -- ISSN 1211-7528. -- Sv. 4, 1992, září, s. 5
Article
13
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 34, 11. 2., s. 13
Annotation: Poznámka o spolupráci J. F. s katolickou modernou.
Article
14
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 34, 11. 2., s. 13
Annotation: Vzpomínka syna J. F.
Article
15
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 4, 1994/1995, č. 8, 19. 6. 1995, s. 3
Annotation: Rozhovor o osobnosti a činnosti J. F.
Article
16
In: Nový život (Řím). -- Roč. 23, 1971, č. 12, prosinec, s. 229-231
Annotation: Vzpomínka.
Article
17
In: Nový život (Řím). -- Roč. 25, 1973, č. 3, březen, s. 58-59
Annotation: Medailón.
Article
18
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1978, č. 5 (59), s. 389-397
Article
19
In: Studentské listy. -- ISSN 0862-6049. -- Roč. 2, 1991, č. 19, září, s. 2
Annotation: Medailón v rubrice Mezery.
Article
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 15, 2004, č. 4, s. 4-23
Annotation: Studie; s biografickou poznámkou o autorce studie (s. 23).
Article