By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [11], 1964, duben/květen/červen, s. 37
Annotation: Báseň; z výboru Oči milenek (ed. M. Florian, Praha : Československý spisovatel, 1964).
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 3, s. 274
Annotation: Báseň. S přípiskem "Miroslavu Florianovi".
Article
5
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 70, 1989, s. [1]-[2]
Annotation: Parodie výkladu básně "Diář" od M. Floriana stylizovaná jako črta z gymnaziální hodiny českého jazyka a literatury.
Article
6
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 21, 2016, č. 3, s. 22-23
Annotation: Básně; připojena biografická poznámka.
Article
7
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 23, 27. 1., s. 6
Annotation: Čtenářské hlasy k básni M. F. Podzimní epištola (RP 1984, 23. 12.).
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 3, 1993, č. 165, 19. 7., s. 3
Annotation: Polemická glosa k třístránkovému článku o M. F. v časopise Reflex.
Article
9
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 31, 9. 8., příl. Pecka, č. 31, s. 4
Annotation: Komentář v rubrice Dopis čtenáře k článku M. F. Causa (Haló noviny, 30. 7.), reagujícímu na "hanopis" Reflexu (č. 29).
Article
11
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 63, 1982, č. 120, 22. 5., příl. Příloha Pravdy, č. 20, s. 4
Article
12
In: Brněnský večerník. -- Roč. 21, 1990, č. 7, 10. 1., s. 3
Annotation: Kritika Florianovy básně Podzimní epištola (Rudé právo 23. 12. 1989).
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 3
Annotation: K básni M. F. Podzimní epištola (Rudé právo 23. 12. 1989).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 3
Annotation: S přetištěním básně Podzimní epištola z Rudého práva 23. 12. 1989 a s paralelním textem parodie na tuto báseň (Boleslav Dařbuján: Zimní...
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 16, 19. 1., s. 9
Annotation: Báseň replikující na báseň M. F. (Rudé právo, 23. 12. 1989).
Article
16
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 2, 1991, č. 8, 13. 2., s. 1, 5
Annotation: Rozhovor o současné tvorbě.
Article
17
18
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 2, 1991, č. 96/97, 20. 12., s. 12
Annotation: Rozhovor; s otištěným výborem z básní M. F.
Article
19
20
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 9, [21. 9.], s. 2
Annotation: Přetisk knižního doslovu.
Article