By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literka. -- Roč. 10, 2016, č. 11, 10. 11.
Annotation: Zpráva o besedě J. Trávníčka a M. Fránka (16. 11. 2016, Památník písemnictví na Moravě) v cyklu StřeDění v rámci Dne poezie.
Article
2
by Fránek, Michal, 1980-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2019.
Annotation: Komentář k dramatu Aloise Jiráska vydanému spolu s dalšími pohádkovými dramaty v edici Česká knižnice představuje literárněhistorický kontext...
Book
3
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 3, srpen, s. 395-401
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 418.
Article
5
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 50, 2018, č. 1, s. 6-37
Annotation: Studie věnovaná operním adaptacím Rukopisu královédvorského; připojeny bio-bibliografické poznámky (s. 37).
Article
7
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 23, 2015, Heft 1/2, s. 339-340
Annotation: Recenze na knihu "Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda" pojednávající o literárněvědné recepci rukopisných fakzifikátů.
Article
8
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 21, 2018, č. 1, 15. 4., s. 204-206
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 4, září, s. 591-594
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 7, 2015, č. 1, s. 110-113
Annotation: Recenze monotematického čísla časopisu Bohemica litteraria (2014, č. 1) věnovaného českému literárnímu realismu.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 1, s. 69-72
Annotation: Recenze na časopis Bohemica litteraria, roč. 17, č. 1.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 3, s. 253-257
Annotation: Recenze.
Article
14
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 16, 2020, č. 2
Annotation: Soubor anotací.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 8, 11. 10., s. 62-63
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 5, listopad, s. 759-761
Annotation: Referát.
Article
18
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 21, 2018, č. 1, 15. 12., Supplementum, s. 9-12
Annotation: Úvodník k interpretačním heslům, která představují projekt "Moderní česká divadelní hra (1896-1989); Mezi textem a inscenací (slovník děl)".
Article