By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 2, 1993, č. 101, 4. 5., s. 6
Annotation: Medailón.
Article
2
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 65, 18. 3., s. 5
Annotation: Medailón k 5. výročí úmrtí N. Frýda.
Article
3
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 93, 21. 4., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 4, duben, s. 96-102
Annotation: O literární tvorbě "koncentrované", slovesně "nemarnotratné", ukázané na příkladech ze světové literatury; z českých knih poukázáno na...
Article
5
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 92, 1973, č. 1/2, listopad, s. 84-95
Annotation: Materiálová studie, mj. se zmínkou o N. Frýdovi; s otištěním dvou textů.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 44, 1988, č. 93, 21. 4., s. 5
Annotation: K 75. výročí narození 21. 4.
Article
7
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5742, 1981/1982, s. 57-58
Annotation: O básnických začátcích N. F., zejména německých; s přetištěním jeho básně z písecké revue Jih (1936).
Article
8
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 40, 1986, č. 11, 15. 3., s. 6
Annotation: K 10. výročí úmrtí 18. 3.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 31, 3. 8., s. 15-16
Annotation: Heslo.
Article
11
In: Svoboda. -- Roč. 95, 1986, č. 65, 18. 3., s. 5
Annotation: K 10. výročí úmrtí 18. 3.
Article
12
13
In: Československý svět. -- ISSN 0323-1275. -- Roč. 40, 1985, č. 11, listopad, s. 44
Annotation: Medailón; u výňatku z knihy Krabice živých.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 16, 20. 4., příl. Kmen, č. 16, s. 2
Annotation: K 70. výročí narození 21. 4.
Article
15
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 27, 1987, č. 3, s. 14
Annotation: Další kapitola z cyklu malířových vzpomínek.
Article
16
by Menclová, Věra, 1938-
Published Praha : Čs. spisovatel, 1981
Annotation: Monografie s kapitolami Člověk, Člověk a svět, Velký svět, Svět v člověku, Malí lidé - Lidé a svět; s medailónem, soupisem jeho knižního...
Book
17
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 44, 1988, č. 93, 21. 4., s. 6
Annotation: K 75. výročí narození 21. 4.
Article
18
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 42, 1988, č. 15, 16. 4., s. 6
Annotation: Medailón; k 75. výročí narození 21. 4.
Article
19
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 35, 1981, č. 14, 11. 4., s. 6
Annotation: K 5. výročí úmrtí 18. 3.
Article
20
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2018, č. 5/6, 14. 3., s. 14
Annotation: Anotace.
Article