By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 22, 27. 1., s. A4
Annotation: Oznámení o úmrtí novináře a redaktora J. Fraňka.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 24, 29. 1., s. 12
Annotation: Vzpomínka na novináře.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 4, 1993, č. 55, 8. 3., s. 11
Annotation: Glosa; mj. k 70. narozeninám rusisty J. F. Fraňka, o jeho přednáškách o pravosti či nepravosti "Slova o pluku Igorově".
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 24, 29. 1., s. 6
Annotation: Vzpomínka k úmrtí J. Fraňka.
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 24, 29. 1., s. 6
Annotation: Vzpomínka k úmrtí J. Fraňka. Připojeny dva dopisy čtenářů a informace o pohřbu 2. 2.
Article
6
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 12, 2008, č. 46, červen, s. 43-44
Annotation: Vzpomínka.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 9, 25. 2., s. 16
Annotation: Nekrolog.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1970, č. 28, 15. 7., s. 2
Annotation: Nekrolog novináře.
Article
9
10
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 77, 2008, č. 4, s. 483-484
Annotation: Nekrolog.
Article
11
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 38, 2008, č. 2, 17. 4., s. 4
Annotation: Vzpomínka na rusistu J. Fraňka; v rubrice Dopisy.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 14, 17. 1., s. 8
Annotation: Nekrolog.
Article
13
online
In: Opera slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 3, 1993, č. 3, s. 49-50
Annotation: Medailón k 70. narozeninám.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 37, 13. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 7, s. 2
Annotation: O J. Fraňkovi a jeho díle.
Article
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 22, 27. 1., s. 6
Annotation: Nekrolog k úmrtí kolegy J. Fraňka.
Article
16
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 38, 2008, č. 1, 14. 2., s. 106
Annotation: Vzpomínka na rusistu J. Fraňka.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 47, 21. 11., s. 2
Annotation: K poznámkám J. F. Fraňka (LtN, č. 45).
Article
18
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 11, 2008, č. 1, 21. 10., s. [131]-133
Annotation: Výtah z laudatia proneseného na slavnostní přednášce prof. J. Fraňka v NK dne 28. 11. 2007.
Article
19
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 15, 11. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article